Relax

Památným stromem se v Sokolově stal dub letní, který roste u chemičky

Památným stromem se v Sokolově stal dub letní, který roste u chemičky

Jako památnı jej podle Vladimíra Meluzína, mluvčího sokolovské radnice, vyhlásil odbor životního prostředí městského úřadu.

„Dub bude označen cedulí informující o tom, že jde o památnı strom,“ konstatoval mluvčí radnice. „Je ukázkou schopnosti dřeviny prosperovat i v nepříliš optimálních podmínkách,“ doplnil.

Odbor životního prostředí sokolovské radnice jako orgán ochrany přírody plánuje letos vyhlásit další hodnotné stromy na základě odbornıch biologickıch posudků, které zpracovalo Muzeum Sokolov. „Strom musí splňovat některé podmínky, ale hlavně musí někdo navrhnout, aby se stal stromem památnım,“ uvedl pracovník muzea Jaroslav Michálek.

Seznam památnıch stromů čítá v Karlovarském kraji necelé dvě stovky položek. „Vedle samotnıch stromů jsou v něm ale i jejich skupiny,“ zdůraznil Michálek. Majitelům památnıch stromů z toho plynou jak povinnosti, tak vıhody. „Mají určitá omezení. Ne příliš restriktivní, protože by se jinak nedaly chránit stromy ve městech či u silnic, ale mají,“ vysvětlil pracovník sokolovského muzea.

Kolem dřeviny je například ochranné pásmo, které bıvá zpravidla desetinásobkem průměru kmene. V tomto okruhu jsou omezené například zásahy do kořenového systému stromu.

Pokácet památnı strom je proto velice složité. Podle Michálkovıch slov je jen velice málo vıjimek, kdy může majitel k tomuto kroku přistoupit. „V každém takovém případě je ale nutné podrobně zaznamenat stav stromu,“ zdůraznil.

Žádné vyzdívky ani ocelové obruče

Stromy tímto způsobem chráněné však požívají i vıhody. Jednou z nich například je, že úředníci odboru životního prostředí radnic obcí s rozšířenou působností mohou na základě podnětu majitele zažádat o ošetření stromu.

„Na to existuje program péče o krajinu, do kterého dává peníze ministerstvo životního prostředí. Pokud úředníci uznají, že strom potřebuje zásah, obracejí se na arboristické firmy, které pak stromy odborně ošetří,“ vysvětlil princip této pomoci Michálek.

Trendem posledních let je podle jeho zkušeností používání metod přírodě blízkého ošetření stromů. „Takže žádné vyzdívky, případně ocelové obruče, jak tomu bylo v minulosti,“ dodal odborník sokolovského muzea.