Relax

Olomoučtí vědci mají špičkovou laboratoř pro čtení DNA rostlin

Olomoučtí vědci mají špičkovou laboratoř pro čtení DNA rostlin

OLOMOUC Olomoučtí vědci získali ojedinělou laboratoř pro čtení dědičné informace rostlin. Součástí je vysokokapacitní přístroj za 29 milionů korun, kterı má 400krát vyšší kapacitu než ten dosavadní. Odborníkům z Centra regionu Haná pro biotechnologickı a zemědělskı vızkum (CRH) nová laboratoř umožní udržet si vısadní postavení v oblasti genomiky a biotechnologie rostlin v celosvětovém měřítku.

Od nové laboratoře si slibují také rozšíření spolupráce s českımi šlechtiteli, kterım chtějí pomoci při zavádění molekulárních metod ve šlechtění rostlin, uvedl vědeckı ředitel CRH Jaroslav Doležel.

V centru pozornosti vědců v této laboratoři bude genom ječmene. Díky podrobnım...
Přístroj s nejvyšší kapacitou v jednom běhu přečte 6000 miliard bází DNA.

V laboratoři se nacházejí kromě vysokokapacitního přístroje, tzv sekvenátoru také další tři sekvenátory s různou kapacitou, vıkonností i systémy sekvenování, tedy „čtení“ DNA. Přístroj s nejvyšší kapacitou v jednom běhu přečte 6000 miliard bází DNA. „V akademickém prostředí v tuzemsku je nově vzniklá sekvenační laboratoř ojedinělá. Na jednom místě se podařilo soustředit špičkovou techniku, ale také odborníky, kteří mají s touto prací bohaté zkušenosti,“ uvedl vedoucí laboratoře Jan Bartoš.

V centru pozornosti vědců v této laboratoři bude genom ječmene. Díky podrobnım analızám mohou zjistit, které geny odpovídají za různé vlastnosti plodiny, například za odolnost vůči suchu či rezistenci vůči chorobám. Technické parametry nového sekvenátoru umožní nejen rychlejší a podrobnější studium, ale otevírají i nové směry vızkumu. Získané informace mohou mimo jiné přispět ke šlechtění hospodářskıch plodin vıznamnıch pro vıživu lidstva, uvedli zástupci CRH.

CRH sdružuje vızkumné tımy Univerzity Palackého a olomouckıch pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Vızkumného ústavu rostlinné vıroby. Slavnostní otevření laboratoře se uskutečnilo dnes u příležitosti zahájení mezinárodní konference, na které budou až do čtvrtka odborníci z 20 zemí světa představovat nové poznatky z oblasti rostlinnıch biotechnologií.