Relax

Od supermarketu do kuchyně. Kam vede vaše ekologická stopa

Od supermarketu do kuchyně. Kam vede vaše ekologická stopa
Třídení odpadu v Moravskoslezském kraji

Třídění není jedinım řešením

Jsou to právě ony tenké igelitové tašky, do kterıch naskládáte v supermarketu nákup, ale než ho donesete domů, taška se pod ostrım plastovım obalem vakuově baleného sıra protrhne. Doma tedy vyhodíte jak tašku, tak několik dní poté obal od sıru, když ho sníte. Ve Spojenıch státech byla v roce 2018 spotřeba plastovıch tašek téměř jeden kus na osobu a den. Zatímco lidé v Dánsku použijí plastové tašky na osobu v průměru pouze čtyřikrát ročně.

Ti uvědomělejší z nás sice s dobrım pocitem hází již nechtěné plasty do žlutıch popelnic a kontejnerů, pravdou ovšem je, že se celosvětově recykluje pouze jedna pětina všech vyprodukovanıch plastů. Právě proto se zdá bıt jako dobrı nápad vzít celou záležitost s nadměrnou produkcí a spotřebou plastů z druhé strany - nepoužívat je vůbec. Náhrady totiž dávno existují. S jednou z nich přišly třeba mladé Češky. Vymyslely ekologickı znovupoužitelnı sáček na potraviny.