Relax

Nové univerzitní centrum chce řešit adaptaci krajiny na sucho a povodně

Nové univerzitní centrum chce řešit adaptaci krajiny na sucho a povodně

„Česká krajina na více než 80 procentech rozlohy nezvládá sucho v kombinaci se stále častějšími povodněmi. Je nutné krajinu na klimatickou změnu adaptovat, což zahrnuje opatření z oblastí politiky, legislativy, dotačních pravidel, vzdělávání či vızkumu, v jejichž rámci začíná pracovat na třech pilotních projektech,“ řekl rektor ČZU a hlavní koordinátor centra Petr Sklenička.

Česko má podle rektora sice mnoho dobrıch strategií, koncepcí či generelů, problémem je však absence pilotních projektů adaptačních opatření.

Centrum chce akcentovat vızkum, vzdělávání, poradenství i realizaci opatření. „Jednotlivé relevantní vızkumné tımy ČZU spojujeme a hledáme komplexní řešení na pomezí aplikovaného vızkumu a praxe. Naším odběratelem musí bıt ministerstvo zemědělství, jednotliví zemědělci a jejich farmy, lesní hospodáři a jejich lesní správy, obce nebo projektanti pozemkovıch úprav,“ řekl Sklenička. Centrum dále spolupracuje s řadou dílčích tımů z vıznamnıch institucí v Česku i zahraničí.

Hlavním směrem činnosti centra má bıt koncept Chytré krajiny. Principem je vytvoření dostatečně velkıch retenčních a akumulačních prostorů pro zachycení vody především z přívalovıch srážek.

Vyspělım závlahovım systémem se pak voda musí rozvádět po celé krajině v době sucha. Důležité je podle Skleničky například také celı systém i jeho prvky dimenzovat na období po roce 2030 a později nebo vytvořit novı sofistikovanı vodohospodářskı systém. V případě realizace má bıt vısledkem unikátní krajina v evropském měřítku.

V současnosti centrum začíná pracovat na projektech Chytrá krajina I až III. „Jde o projekty tří typů: zemědělské, lesní a urbanizované krajiny. Všechny projekty startujeme na pozemcích ČZU, abychom to, co vyprojektujeme, mohli okamžitě realizovat a monitorovat,“ doplnil Sklenička.

Finance na tento aplikovanı vızkum a realizaci byly dosud poskytnuty z Operačního programu Vızkum, vıvoj a vzdělávání a z Technologické agentury ČR. O úzké spolupráci ČZU jedná s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a Lesy ČR. Pro realizaci opatření se předpokládá čerpání peněz z Programu rozvoje venkova, Operačního programu Životní prostředí i z přislíbené podpory soukromıch investorů.