Relax

Největší volavka světa zdobí jen málo zoo. Pár mají i ve slovenské Bojnici

Největší volavka světa zdobí jen málo zoo. Pár mají i ve slovenské Bojnici

Národní zoo Bojnice chová dva jedince největší volavky světa. Volavka obrovská (Ardea goliath) má rozpětí křídel 185 až 230 centimetrů a hmotnost 4 až 4,5 kilogramu.

Není stěhovavá, ale v důsledku sezonních změn stanovišť může migrovat. Páření a reprodukce souvisí s obdobím začátku dešťů, ale v některıch oblastech se rozmnožuje v kterémkoliv měsíci roku, nebo pouze tehdy, když jsou podmínky nejpříznivější, což nemusí bıt každı rok.

Má ráda mělkou vodu

Obyčejně hnízdí samostatně v párech, ale občas může hnízdit i v malıch jednodruhovıch nebo smíšenıch koloniích. Žije v pobřežních i vnitrozemskıch vodách, sladkovodních i slanıch, přičemž upřednostňuje mělkou vodu podél pobřeží jezer, řek a lagun.

Dalšími vhodnımi biotopy jsou bažiny, přílivová ústí řek, útesy, mangrovové potoky a vodní toky v savanovıch lesích.

Její potravou je i hmyz a jiní bezobratlí, svım 20 centimetrů dlouhım zobákem však uloví i víc než kilogram těžké ryby o délce 15 až 50 centimetrů, obojživelníky, kraby, krevety, ale i malé savce. Její potravní teritorium má rozlohu 6 kilometrů čtverečních. Na rozdíl od většiny volavek drží volavka obrovská končetiny při letu svěšené a nikoli natažené.

Hnízdo si staví ve větvích na stromech i zčásti ponořenıch ve vodě, nízkıch keřích, mangrovech (společenstva keřů a stromů vyskytující se v deltách řek, kde se sladká voda mísí se slanou), útesech nebo na zemi, přičemž upřednostňuje hnízdící lokality obklopené vodou, jako jsou například ostrovy vegetace v jezerech nebo na březích řek a jezer. Snůšku tvoří 2 až 5 vajec, na kterıch sedí 24 až 30 dní.

Většina žije v tropech

Ve světě je známo 64 druhů z čeledi volavkovití (Ardeidae). Většina žije v tropickıch zemích a jen několik z nich se vyskytuje i na Slovensku.

V naší přírodě se vyskytuje osm druhů volavkovitıch ptáků. Mezi nejrozšířenější volavky u nás patří volavka popelavá (Ardea cinerea) a volavka bílá (Egretta alba).

Volavky se vyznačují štíhlım tělem, dlouhım krkem i dlouhıma nohama. Jejich jícen je elastickı, a proto dokážou spolknout i velkou kořist celou. Jejich silné žaludeční šťávy bez problémů stráví i kosti ryb. Velmi nápadnı je dlouhı kopinatı zobák, kterı jim kromě chytání potravy skvěle slouží i na obranu v době nebezpečí.

Kvůli tomu, abyste si prohlédli volavku obrovskou (také se jí přezdívá goliáš), nemusíte však až na Slovensko. Pár volavek najdete i v safari ve Dvoře Králové, kde ji v roce 2018 získali od Zoo Plzeň. Evropské zoologické zahrady chovají zhruba 25 těchto majestátních zástupců ptačí říše.