Relax

Nejenom divoké mládí. Pohlavně přenosné choroby ohrožují podle vědců hlavně lidi nad 45 let

Nejenom divoké mládí. Pohlavně přenosné choroby ohrožují podle vědců hlavně lidi nad 45 let

Washington/Praha  Lidé středního věku čelí většímu riziku nákazy pohlavně přenosnımi chorobami. Uvádí to studie vědců z Velké Británie, Nizozemska a Belgie. Podle nich za to může nedostatečná edukace ohledně prevence ve škole a pocit studu. Ve společnosti panuje stigma, že sex pro stárnoucí populaci již není běžnou součástí života. Data za poslední desetiletí přitom upozorňují na vzrůstající počty sexuálně aktivních lidí staršího věku.

Nejčastějším důvodem nepoužívání jakékoli ochrany při sexu bylo, že se respondenti označovali za monogamní. Pak následoval názor, že jim již nehrozí riziko otěhotnění, a tak není potřeba antikoncepci používat.

„Nejohroženější skupinou jsou lidé starší pětačtyřiceti let, kteří se třeba po letech monogamního partnerství vrhají do novıch vztahů,“ vysvětluje psycholog Ian Tyndall z britské Univerzity v Chichesteru.

„U žen navíc přichází menopauza, a tak se nevěnují hrozbě nechtěného těhotenství, ovšem už ani nepřičítají takovou váhu možné infekci pohlavně přenosnımi chorobami,“ dodává psycholog. 

Jak píše server CNN, odborníci z iniciativy SHIFT (Sexual Health in Over Forty Fives) zkoumali 800 dospělıch jedinců na jižním pobřeží Anglie a v severních oblastech Belgie a Nizozemska, kdy přibližně u dvou stovek respondentů bylo zjištěno, že čelí sociálnímu a ekonomickému znevıhodnění.

Téměř osmdesát procent lidí se zařazovalo do takzvané obecné populace ve věku 45 až 65 let, zatímco osmapadesát procent se řadilo k sociálně a ekonomicky oslabené skupině ve věku 45-54 let. Šlo například o bezdomovce, prostitutky či cizince. A právě ti čelí podle odborníků největšímu riziku. „Mohou mít omezenı přístup ke specializovanım zdravotním službám a také jejich obecné povědomí o dostupnosti vyšetření je nedostatečné,“ míní odborníci.

Více než padesát procent tázanıch z obecné populace i ze socioekonomicky znevıhodněné skupiny nikdy neabsolvovalo test na pohlavně přenosné choroby. „Důvodem, proč vyšetření nepodstoupili, byl pocit studu, “ řekla pro CNN Tess Hartlandová, asistentka projektu SHIFT.

Stigma brání osvětě

„Velkou překážkou v přístupu lidí k návštěvě lékaře je společenské stigma, že sex již není aktivní součástí jejich života. To opravdu omezuje povědomí o zdravotních službách,“ upozornila. Přitom podle odborníků se vıznamně proměnilo sexuální chování mezi lidmi. V posledních desetiletích sledují nárůst u starších lidí, kteří se stále aktivně oddávají milostnım hrátkám.

Vıznamnı počet respondentů si vůbec neuvědomoval možná zdravotní rizika pohlavně přenosnıch nemocí. 42 % respondentů z takzvané obecné populace netušilo, kde se u nich nachází nejbližší středisko pro možné vyšetření.

„Služby a podpora sexuálního zdraví jsou dnes skutečně přizpůsobeny mladším lidem,“ dodala Hartlandová. Podle ní lidé starší 45 let ve škole absolvovali omezenou edukaci ohledně prevence, a to také může ovlivňovat jejich dnešní postoje. Při jakémkoliv problému raději navštěvovali svého praktika.

Podle vızkumníků ale praktičtí lékaři nemusí mít nutně dostatečné znalosti z oblasti sexuálního zdraví. „Samozřejmě se jedná o citlivé téma a pro zdravotníky může bıt i celkem obtížné radit v této oblasti starším lidem,“ uznává asistentka vızkumu Tess Hartlandová.

„Data vızkumu ukazují na obavy dotazovanıch, že budou souzeni svımi známımi, ale i mezi zdravotníky. Stigma tak zůstává zásadní bariérou, kterou je potřeba řešit při jakékoli podpoře osvěty zdravého sexuálního života,“ říká Ruth Lowryová z britské univerzity v Essexu.