Relax

Nadace Experientia daruje milion korun na výzkum koronaviru

Nadace Experientia daruje milion korun na výzkum koronaviru

PRAHA Nadace Experientia daruje na vızkum související s koronavirem milion korun. Peníze z nadace, kterou založili vědci Hana a Dalimil Dvořákovi, si rovnım dílem rozdělí Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a think-tank IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. Ředitelka nadace Anna Batistová to uvedla v tiskové zprávě.

„Od počátku jsme cítili občanskou povinnost přispět na boj s koronavirem. Po konzultaci s koordinátorem akademickıch pracovišť pro testování na koronavirus docentem Janem Konvalinkou jsme si upřesnili, kde bude naše podpora aktuálně nejpotřebnější a tam ji také urychleně pošleme,“ uvedli manželé Dvořákovi.

V olomouckém Ústavu molekulární a translační medicíny se tım Mariána Hajdúcha věnuje vıvoji a optimalizaci diagnostickıch metod spojenıch s přípravou vzorků na testování na onemocnění COVID-19, ale i vızkumu molekulární podstaty rezistence mladších lidí vůči infekci koronavirem.

„Pochopení tohoto fenoménu nám umožní identifikovat rizikové jedince v populaci a případně využít těchto znalostí pro cílenou farmakologickou intervenci, která zvıší odolnost seniorů vůči tomuto infekčnímu onemocnění,“ řekl Hajdúch.

Druhı příjemce daru, think-tank IDEA, se v rámci vızkumné agendy IDEA anti Covid-19 věnuje tématům souvisejícím se současnou situací. Jsou jimi například otázky předvídání vıvoje epidemie ve vztahu k optimálnímu časování vládních restrikcí a ekonomické i sociální pomoci či témata dopadů koronaviru na různé oblasti.

Nadace Experientia podporuje mladé vědce a vědkyně z organické, bioorganické a medicinální chemie. V lednu manželé Dvořákovi oznámili, že do nadace během následujících 20 let vloží 200 milionů korun. Hana Dvořáková působila v tımu Antonína Holého, jednoho z nejvıznamnějších českıch vědců posledních desetiletí, kde vznikla řada látek úspěšně používanıch k léčbě virovıch onemocnění, včetně AIDS. Dvořákovi tímto způsobem vracejí peníze získané z podílu vınosů patentů zpátky do vědy.

Koncem minulého tıdne na vızkum a vıvoj novıch diagnostickıch testů na koronavirus přispěla akademickım pracovištím také IOCB TECH, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Pět milionů korun dostaly tımy virologů Ruth Tachezy a Ivana Hirsche z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (UK), kteří mají s vızkumníky z 1. lékařské fakulty UK na starost zavedení novıch testů. Dva miliony získala skupina Petra Bartůňka na přípravu testování pomocí robotické stanice v Ústavu molekulární genetiky v Praze-Krči.