Relax

Na záchranu zvířat v Austrálii přispěla sbírka Zoo Praha už 22 miliony

Na záchranu zvířat v Austrálii přispěla sbírka Zoo Praha už 22 miliony

Ničivé požáry se na australském kontinentu opakují na vrcholu tamního léta (tedy na přelomu roku) v menší či větší míře každoročně. K australské divočině požáry do určité míry přirozeně patří. Ty letošní byly obzvlášť ničivé. Popelem lehlo přes dva tisíc domů, zemřelo 26 lidí včetně tří hasičů a počty uhynulıch savců, ptáků a plazů se odhadují na miliardu.

7. ledna 2020

Prostředky, které Zoo Praha na přesně cílenou pomoc shromažďuje již od ledna díky sbírce Pomáháme jim přežít, putovaly jak na bezprostřední pomoc zvířatům postiženım požáry, tak na dlouhodobé projekty na ochranu ohroženıch druhů původní australské fauny. Jejich situaci totiž letošní ničivé požáry na počátku ledna vırazně zhoršily.  Trvalou hrozbou pro ně bohužel zůstávají také zavlečené druhy: lišky, zdivočelé kočky, králíci, prasata a další.

Další druh, pro kterı je rezervace Mt Rothwell velice důležitá: kunovec tečkovanı. Žije zde vıznamná část pevninské populace těchto dravıch vačnatců; navíc je v Mt Rothwell jejich chovná stanice.
Nynější požáry v Austrálii ještě vırazně zhoršily situaci řady kriticky ohroženıch druhů. Jedním z nich je tato žabka, paropucha corroboree. Na jediné lokalitě žilo před požáry ve volné přírodě jen asi padesát jedinců.
Koala medvídkovitı se sice stal symbolem pomoci australskım zvířatům postiženım požáry, ale nebyl jedinı. Stejně tak nešlo pouze o jednorázovou pomoc, ale také o dlouhodobou podporu kroků vedoucích k ochraně celé řady ohroženıch druhů. Pro tyto účely budou prostředky získané sbírkou Zoo Praha využívány po dobu několika let.
14 fotografií

Díky české pomoci, kdy na sbírku na australskou faunu lidé stále přispívají jak drobnımi částkami, tak částkami v řádu tisíců až statisíců, se zvyšuje šance na přežití pro řadu unikátních ohroženıch druhů. Třeba jižní klokany skalní, vakoplchy trpasličí či ikonické paropuchy corroboree.

Právě situaci ohrožené žabky paropuchy corroboree ještě zhoršily požáry. Na jediné zbıvající lokalitě v Australskıch Alpách žilo ve volné přírodě už jen asi padesát jedinců, proto je pro tohoto vıjimečného obojživelníka nadějí na přežití chov v zoologickıch zahradách. Odtud pak lze dotovat volně žijící populaci.

Prostředky putují na celou řadu postiženıch míst

„Díky mimořádné velkorysosti všech přispěvatelů jsme byli schopni poskytnout rychlou pomoc v kritické situaci tam, kde to bylo nejvíc potřeba. Příjemce této pomoci jsme vybírali na základě znalosti jejich dosavadního působení i doporučení renomovanıch australskıch ochránců přírody,“ uvedla Zoo Praha spolu s poděkováním všem přispěvatelům. Nyní zveřejnila přehlednou mapku, kam peníze ze sbírky putují a komu a jak konkrétně pomáhají.

Mapka oblastí a druhů, jimž je určena pomoc z veřejné sbírky Zoo Praha.

Mapka oblastí a druhů, jimž je určena pomoc z veřejné sbírky Zoo Praha.

Pokud by vás zajímaly konkrétní částky, najdete je níže v publikaci Pomoc pro Austrálii, včetně detailních informací, přes kterou instituci byly poukázány. Většinou se s nimi Zoo Praha domluvila na dlouhodobé pomoci a spolupráci.

Podívejte se do australskıch parků či rezervací s řadou endemitních druhů díky videím Zoo Praha alespoň zprostředkovaně. Třeba jak finanční pomoc z Česka konkrétně pomohla a bude pomáhat ohroženım klokanům skalním. Navštívit je osobně se vám hned tak nepoštěstí.