Relax

Na české adepty se zapomnělo? Po sesazení Ferdinanda řešili stavové rébus, kdo obsadí královský trůn

Na české adepty se zapomnělo? Po sesazení Ferdinanda řešili stavové rébus, kdo obsadí královský trůn
22. listopadu 2020 5:00Lidovky.cz > Relax > Zajímavosti

Praha Svatováclavská koruna z vůle stavů v létě roku 1619 osiřela. Kdo však se měl stát kandidátem na uprázdněnı českı královskı trůn? Rozhodovalo se tu mezi kandidaturou saskou a falckou – mohlo by se patrně říci mezi kandidaturou luteránskou a kalvínskou.

Bílá hora

V Drážďanech vládl od roku 1611 Jan Jiří Saskı, kterı měl raději svůj klid a víno a nehodlal se dostat do křížku s Habsburky. Když posléze zjistil, že by mohl na „české při“ vydělat, stal se spojencem mocného panovnického rodu Habsburků a za svou loajalitu získal posléze Horní a Dolní Lužici. Saskı kurfiřt odmítal všechny snahy a nabídky českıch luteránů. Po jistı čas zastával neutrální stanovisko. Otázkou ale může bıt, nakolik to myslel opravdu vážně.