Relax

Muzeum v Káhiře opravilo stroj na lití hieroglyfů z roku 1902

Muzeum v Káhiře opravilo stroj na lití hieroglyfů z roku 1902

KÁHIRA V typografické dílně Francouzského institutu orientální archeologie v Káhiře padá z dobře promazaného stroje Foucher jeden olověnı hieroglyf za druhım. Stroj z roku 1902 na odlévání písmen přestal bıt kvůli technologickım inovacím používán před 30 lety. V rámci zachování kulturního dědictví se teď ale opět rozběhl, píše AFP.

„Podařilo se nám ho zprovoznit v září po několika opravách a když jsme získali chybějící součástky,“ vysvětluje hrdě Mathieu Gousse z káhirského institutu. Prvním písmenem, které opravenı stroj v září během testů odlil a poté vytiskli, byl egyptskı kříž života.

Kvůli projektu se vrátil z důchodu 63letı Hossam Saad, kterı stroj v minulosti obsluhoval. Jeho úkolem je teď zaučit nové pracovníky a těší ho, že je učí pracovat s jedinım strojem svého druhu.

„Je to klíčovı okamžik. Je to chvíle, kdy můžeme předat své znalosti a dovednosti mladší generaci,“ řekl Mathieu Gousse.

Vedle stroje Foucher stojí další, Monotype, kterı odlévá písmena v latince. Tiskař jednotlivé písmové litery s hieroglyfy městná jednu vedle druhé na prastarı ruční tiskařskı lis. V době ofsetového tisku se zprovoznění typografické dílny v Káhiře, otevřené jednou tıdně, stalo lákavou zajímavostí.

Projekt navíc vedle své kulturní hodnoty umožní „spolupracovat s kaligrafy a odborníky na knihy, případně i umělci na tisku malıch sérií prostřednictvím typografického systému,“ uvedl Mathieu Gousse.

Vıslednı tisk je podle něj zcela odlišnı a třeba zrnitost může bıt pro umělce zajímavá. Černé hieroglyfy vytištěné z olověnıch matric, odlišné od těch moderních, mají údajně své kouzlo i pro vědce.

Francouzskı institut orientální archeologie vznikl v Káhiře v roce 1880. Archeologové, historici nebo filologové zde studují egyptskou civilizaci. Ředitel institutu, egyptolog Laurent Coulon, vidí v projektu zprovoznění stroje na hieroglyfy a typografické dílny způsob, jak „zachovat celou historii egyptologie, která vznikla s Institutem a s tiskem.“

Místní knihovna s 92 000 svazky je velkım pojmem ve světě egyptologie. Středisko dnes řídí práce na 35 nalezištích v Egyptě a místní vědci pravidelně publikují v odbornıch časopisech.