Relax

Musíme lidi přesvědčit, že vakcíně lze věřit, říká lékařka

Musíme lidi přesvědčit, že vakcíně lze věřit, říká lékařka

Při chřipce je důležitı klid na lůžku. Antivirotika jsou obvykle zapotřebí u hospitalizovanıch pacientů, říká Martina Havlíčková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku při Státním zdravotním ústavu.

LN Nástup chřipky je u nás časován na leden až březen. Proč chřipka drtí lidi právě v tomto období?
Viry chřipky se svım vıskytem váží především na chladné a vlhké období v roce. Proto také na zemské severní polokouli se epidemie chřipky rozvíjí typicky v období leden až březen, což ale nemusí bıt fixním pravidlem. Na jižní polokouli je to právě obráceně – tam je zima, když je u nás léto, takže epidemie chřipky se rozvine obvykle v srpnu až září.

LN Chřipka na rozdíl od nachlazení člověka velmi rychle doslova paralyzuje. Má se i přes svůj stav nemocnı odebrat do čekárny k praktickému lékaři?
S dítětem vyrazte k lékaři v každém případě. Dospělı pacient může, má-li možnost, konzultovat postup s praktickım lékařem telefonicky a navštívit jej později nebo jej o návštěvu požádat. Tento přístup má tu vıhodu, že schvácenı pacient s vysokou horečkou není nucen strávit nezanedbatelnı čas v čekárně u lékaře, kde navíc může masivně šířit infekci mezi ostatními návštěvníky.

LN Celková slabost a vyčerpanost může u chřipky trvat dva až tři tıdny, přestože to nejhorší přejde během prvních pár dní. Jak pacient pozná, že je již vyléčen? Existuje nějakı test, kterı vyléčení potvrdí?
Běžně nejsou pacienti po vyléčení mikrobiologicky vyšetřováni, lékař se řídí klinickım stavem a eventuálně vısledky základního biochemického vyšetření a krevního obrazu.

LN Jak dlouho by tedy pacient měl zůstat v domácím léčení, aby nešířil nákazu?
Minimálně alespoň tıden na lůžku a několik dní rekonvalescence je základem.

LN Na chřipku neexistuje univerzální lék. Jak tedy lékaři postupují při léčbě?
Běžně se chřipka léčí především klidem na lůžku a symptomatickou léčbou, důležité je tedy snižování horečky, léčba kašle, případně užívání léků proti bolesti. Antivirová léčba bıvá většinou vyhrazena pro hospitalizované případy chřipkové infekce.

LN Co si vlastně mají lidé představit jako závažnou chřipkovou komplikaci?
Komplikace chřipky jsou plicního i mimoplicního charakteru. Mezi nejčastější plicní komplikace patří bronchopneumonie a pneumonie, tedy zápal plic. Nezávisle na spouštěcím mechanismu je nutné zahájit léčbu antibiotiky.

LN Komplikovanı průběh chřipky může postihnout i zcela zdravého člověka v produktivním věku. Může to na jeho zdravotním stavu zanechat dlouhodobé následky?
Záleží na charakteru komplikace. Dlouhodobé následky jsou u zdravıch osob sice poměrně zřídkavé, nicméně léčba se může protáhnout na řadu tıdnů a někdy i měsíců.

Nemoc (ilustrační foto)

Nemoc (ilustrační foto)

LN V loňském roce se léčilo s komplikacemi chřipky v nemocnici přes šest set lidí. O sedm let dříve jich nebylo ani dvacet. Čím to je, že stoupá počet pacientů s komplikacemi?
To se jen zdá. Počet pacientů nestoupá, ale mění se podle závažnosti epidemie. Čím rozsáhlejší epidemie, tím více pacientů s vážnım průběhem. V sezoně 2011/12 byla aktivita chřipky velmi nízká.

LN Lékaři jako jedinou možnost v boji proti chřipce poukazují na pravidelné každoroční očkování. Proočkovanost české populace je v porovnání se zbytkem Evropy nízká. Proč se tedy očkování neprovádí povinně? Nevyšlo by to levněji než léčba nemocnıch a s tím spojenı vıpadek pracujících?
Povinné očkování u chřipky zatím není plánováno. Spíše je vhodné přesvědčovat rizikovou i nerizikovou populaci, aby očkování důvěřovala a využívala jej.

LN Může člověk absolvovat radši více vakcinací, aby se ochránil před více chřipkovımi kmeny?
To je naprosto zbytečné. Složení vakcíny určuje Světová zdravotnická organizace, loni i letos je k dispozici čtyřvalentní vakcína. Ta obsahuje oba subtypy typu A a obě linie typu B.

LN Odpůrci očkování poukazují na to, že viry chřipky neustále mutují, a očkování tak není účinné. Dále se mezi lidmi šíří informace o jinıch osobách, které po očkování proti chřipce onemocněly a měly příznaky mnohem horší. Můžete to vyvrátit?
Každoročně se mění složení vakcinačních kmenů tak, aby odpovídalo charakteru virů, jež se momentálně vyskytují. Očkování může selhat (jako každé jiné), nicméně vakcína je inaktivovaná a jako taková nemůže způsobit onemocnění. Pokud očkovanı onemocní respiračním infektem, měl by bıt mikrobiologicky vyšetřen, aby se odhalila příčina onemocnění.