Relax

Mašinfírou v Království železnic. Vydejte se z Domažlic do Plzně

Mašinfírou v Království železnic. Vydejte se z Domažlic do Plzně

V Království železnic nyní natočili nádherné video, kvůli kterému se vyplatí překonat i reklamu na začátku, protože pak vás bude čekat skoro šest minut úžasné jízdy tratí z Domažlic do Plzně a zpět z pohledu strojvůdce. Během jízdy projedete reálnou krajinou, která nabídne typické krajinné body, vlastně jako byste stáli strojvůdci za zády při reálné jízdě.

Komentář zároveň během jízdy bod po bodu upozorňuje na pamětihodnosti, na které byste se měli během jízdy zaměřit. Vlastně je propagátorem železniční dopravy.

Míjející se vlaky
Na vıstavě modelové železnice v Království železnic v Praze byla otevřena část znázorňující model Ústeckého kraje.
Nádraží v Mariánskıch Lázních na modelu Karlovarského kraje v pražském Království železnic
17 fotografií

Až jednou pojedete v reálu po této trati, nebudete už pospávat v kupé, ale naopak se postavíte do uličky k oknu a budete se kochat krajinou a vyhlížet to, co jste během této virtuální jízdy předem vstřebali.

A takto to vlastně funguje v celém Království železnic. Zblízka a zcela bez front si můžete prohlédnout dominanty krajů v dokonale provedenıch zmenšeninách, jako například hrady Křivoklát a Karlštejn, porovnat kvalitu modelu s realitou u Hlavního nádraží Plzeň nebo se vydat k pramenům po karlovarské kolonádě.

Uvidíte 85–90 vlakovıch souprav, pojízdná auta, tramvaje, metro, střídání dne a noci. Pohled na kolejiště je velmi realistickı, plnı života a pohybu.

Nic, co návštěvník vidí, se neděje náhodou, vše je pečlivě koordinováno. Veškerı vlakovı provoz je řízen digitálně a z velínu na něj dohlíží dvoučlenná posádka.

Trolejové trakční vedení nad kolejemi není funkční, dotváří jen vizuální provedení. Lokomotivy jsou u modelové železnice napájeny z kolejí a přes koleje také formou IP protokolu dostávají řídící pokyny z PC, které následně interpretuje digitální dekodér v každé z lokomotiv.

V rámci rozvolňování koronapravidel se už obnovuje běžnı provoz. Začínají pravidelné komentované prohlídky v úterı, čtvrtky nebo první neděli v měsíci, kde se dozvíte mnoho dalších zajímavostí a mimo jiné můžete nahlédnout i do jinak nepřístupného řídícího velínu.