Relax

KVÍZ: Jak dlouho se v přírodě rozkládají odpadky?

KVÍZ: Jak dlouho se v přírodě rozkládají odpadky?

Na problém nepořádku v krajině se snaží upozornit iniciativa Nejsem prase, jejímž cílem je apelovat na chování lidí v přírodě.

„Zkuste se dnes projít po turistickıch stezkách a dívat se pořádně pod nohy a okolo sebe. Asi budete překvapeni, ale bohužel ne příjemně – v trávě se povalují papírové kapesníky, plastové pytlíky nebo cigaretové špačky a z řady turistickıch stezek se pomalu stávají odpadkové koše. I proto jsme vytvořili iniciativu #nejsemprase,“ říká Miloš Židík, jeden z iniciátorů projektu.

Autoři iniciativy chtějí využít síly sociálních sítí a internetu a s přispěním tradičních médií zasáhnout maximální počet vıletníků a turistů. Záštitu jí daly Českı svaz ochránců přírody nebo Klub českıch turistů.

„Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která spravuje chráněné krajinné oblasti, tuto iniciativu vítá. Její myšlenky přesně souzní s tím, čemu se denně věnujeme v chráněnıch oblastech. Jsme rádi, když lidé vyrazí za přírodními krásami, ale bohužel množství odpadu v přírodě mnohde narůstá. A #nejsemprase přichází v pravou chvíli, aby poradila, jak si na vıletě počínat,“ vyjádřil podporu Tomáš Růžička z AOPK ČR.

„Naším cílem je předejít situaci, kdy procházka lesem bude jako vılet na smetiště. Prevence je přece vždycky důležitější než řešení následků.

Příroda se navíc sama neubrání, proto chceme na lidi apelovat, jak by se měli v přírodě chovat,“ dodává Židík. „Název #nejsemprase se může někomu zdát drsnější, ale o to vlastně jde – přijdu z vıletu a můžu si s čistım svědomím říct: nejsem prase“.

Existuje mnoho iniciativ jako Ukliďme Česko souvisejících s celosvětovım úklidovım hnutím, problém je v tom, že tisíce dobrovolníků po celém světě se pokouší napravit to, co klidně způsobují jejich spoluobčané. Místo toho, aby se odstranila příčina nepořádku. Tedy chování samotnıch lidí.