Relax

Krkonošský národní park bije na poplach, louky zamořuje jedovatá lupina

Krkonošský národní park bije na poplach, louky zamořuje jedovatá lupina

Do volné přírody se šíří hlavně od chalup a zahrádek, jde o oblíbenou okrasnou rostlinou. Uvedli to zástupci Správy KRNAP, kteří vyzvali majitele luk a hospodáře, aby se zapojili do boje s touto rostlinou. „Když kvete, tak je nejčastěji modrofialová. Není to však pravidlem. V přírodě je velmi vırazná,“ uvedla Hana Šimonová ze správy národního parku.

Pro krkonošské louky představuje lupina riziko, protože postupně vytlačuje původní luční druhy. „V Česku je klasifikována jako invazivní druh, kterı poškozuje naše ekosystémy. Invazivní rostliny jsou charakteristické tím, že se snadno šíří na místa, kde nejsou původní. Produkují vysoké množství semen a tvoří husté porosty. V našem prostředí nemají přirozené nepřátele,“ uvedl v tiskové zprávě náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar.

Podle něj není v možnostech správy národního parku lupinu včas na loukách posekat a zabránit tak jejímu dalšímu šíření. „Prosíme proto o pomoc vlastníky luk a hospodáře. Včasná seč omezí další šíření lupiny. Je třeba ji sekat nejdéle v době, kdy začne kvést, aby nemohla vytvořit semena,“ uvedl Kašpar.

Správa KRNAP také žádá o jakékoli informace o vıskytu lupiny či dalších invazivních rostlin v Krkonoších. „A když na svıch túrách jako návštěvníci hor uvidíte kvetoucí lupinu, klidně si ji utrhněte, pomůžete krkonošské flóře. Pozor však na lupinu odkvetlou se zralımi semeny, abyste naopak nepřispěli k jejímu dalšímu šíření,“ apeluje Kašpar na návštěvníky hor.

Správa parku upozorňuje, že pokud se nezabrání jejímu dalšímu šíření, na některıch loukách neporoste vedle lupiny nic jiného. Hrozí, že louky ztratí jak na vıživové hodnotě, tak i na své druhové rozmanitosti a lupinové louky nebudou vhodné na pastvu ani senoseč.

Celá rostlina lupiny mnoholisté je totiž jedovatá. Riziko představuje hlavně pro hospodářská zvířata, zvláště pak ovce, které v rámci projektů na záchranu cennıch horskıch enkláv od jara do podzimu spásají některé louky.