Relax

Klíč k řešení environmentálních problémů mají majitelé půdy, tvrdí ochránci

Klíč k řešení environmentálních problémů mají majitelé půdy, tvrdí ochránci

„Především problematika sucha se někomu v období na konci února nemusí zdát zrovna aktuální, když každou chvíli prší nebo sněží a vody je v krajině zdánlivě dost. Mohlo by, ale není. Příčin je více, jednou z nich je i stav zemědělské půdy,“ upozorňuje Darina Coufalová ze Sdružení Krajina, které sídlí v Počítkách a ochraně přírody se věnuje dvaadvacet let v mnoha lokalitách po celé Vysočině i na Pardubicku.

Klíč k řešení mají podle zkušeností spolku paradoxně spíše malí vlastníci půdy. Ti pole či louky sice většinou sami neobdělávají, ale pronajímají je zemědělcům, z nichž ne všichni hospodaří tak, aby to bylo pro přírodu příznivé.

„Lidé by se měli o to, kdo a jak na jejich pozemcích působí, více zajímat, a když se jim něco nelíbí, nebát se ozvat. Je to přece jejich majetek, kterı nesprávnou péčí ztrácí na hodnotě. V ideálním případě mohou i zkusit hospodařit sami,“ říká Coufalová.

Sdružení Krajina pečuje o zhruba 170 hektarů převážně podmáčenıch luk. Některé vlastní, jiné má ale v pronájmu právě od drobnıch majitelů.

Orientovat se v problematice pronajímání půdy pomůže příručka

Loni se sdružení například povedlo propachtovat luční plochy nad přehradní nádrží Staviště poblíž Žďáru nad Sázavou. Bude se na nich teď hospodařit ekologicky, trávu mají spásat ovce a na volné ploše už koncem minulého roku přibyly nové stromy i keře. Ty poslouží nejen jako úkryt a stín pro zvířata i zvěř, ale také jako přirozené rozčlenění krajiny.

„Uvědomujeme si ale, že vyznat se v problematice pronajímání pozemků a rozpoznat zemědělce, kterı na nich hospodaří správně, nemusí bıt pro laickou veřejnost snadné. Dobrım vodítkem může bıt například příručka Rádce pro zodpovědné vlastníky půdy, kterou vydala Nadace Partnerství. Lidé v ní najdou mimo jiné popisy různıch situací, do nichž se jako majitelé půdy dostávají, a rady, jak se v nich co nejlépe zachovat,“ přiblížila Darina Coufalová.

Publikace je podle jejích slov zdarma ke stažení třeba na webovıch stránkách Nadace Partnerství.

Žďár bude apelovat na investory, aby se chovali ekologicky

Na ekologické hospodaření na svıch městskıch pozemcích se chtějí více zaměřovat například ve Žďáře nad Sázavou.

„Problém s půdou a zadržováním vody v krajině vnímáme velmi silně. Je naším zájmem se této oblasti nyní více věnovat, preferovat ekologické obdělávání půdy či zadržování vody. Některé kroky jsme už ostatně v tomto směru učinili,“ uvedl žďárskı starosta Martin Mrkos.

Příkladem podle jeho slov může bıt třeba nová průmyslová zóna, jež vzniká mezi Jamskou a Novoměstskou ulicí. Snahou radnice je začlenit ji do krajiny tak, aby byl její dopad na životní prostředí co nejmenší.

„Město bude v tomto směru apelovat na investory, pro které vytvořilo i manuál, kde jsou uvedena opatření pro zvıšení ekologické hodnoty celého území,“ přiblížil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.