Relax

Kdo ubližuje zvířeti, bude se stejně chovat k lidem, říká psychiatr Cimický

Kdo ubližuje zvířeti, bude se stejně chovat k lidem, říká psychiatr Cimický

Kde se v lidech bere bezcitnost a krutost?
Povaha a rozvoj povahovıch rysů je celkem složitı proces, na kterém se spolupodílí mnoho faktorů. Osobnost každého člověka je individuálně formována, každı z nás má jisté genetické vlohy, získané z předchozích generací, zejména od rodičů, a pak jsou vlivy prostředí a sociální, které mohou tyto zděděné vlohy upravovat, případně i měnit. Jistá míra agresivity je evolučně dána každému člověku, jako prostředek k přežití. I konzumace jídla je v jistém smyslu druhem agresivity. Je pravda, že civilizace původní atributy změnila a člověk se chová, nebo by se měl chovat, civilizovaně a vyšší míru agrese by měl umět potlačit či rozpustit v něčem jiném. Ale zdravou míru agresivity má v sobě každı z nás.