Relax

I sídliště se může podařit. Zajeďte se přesvědčit do Ďáblic

I sídliště se může podařit. Zajeďte se přesvědčit do Ďáblic

Že paneláková sídliště nemusejí vypadat jako nehostinné obří komplexy na pražském Jižním Městě nebo ve Stodůlkách, dokládá sídliště Ďáblice. Bez přehánění se o něm dá hovořit jako o nejlepším pražském sídlišti.

Nedávno jsem měl možnost po letech navštívit panelové sídliště Ďáblice, které – navzdory svému názvu – leží v katastru Kobylis. I dnes mám pocit, že se mimořádně povedlo. Vedoucí projektant Viktor Tuček se svımi kolegy především vytvořil kvalitní urbanismus.

Sídliště leží na sever od hlavní dopravní tepny. Školy, jesle a služby jsou navlečeny na podélné ose, obchodní centrum, kulturní dům a multikino na té kolmé. Panelové domy systému T 08B – ty deskové i bodové – jsou sestaveny do větších celků s velkımi plochami zeleně, již si obyvatelé v dalších etapách sami doplnili o další přírodní prvky včetně malého jezírka.

V Ďáblicích se prostě bydlí dobře. Musíme jen doufat, že k opravě poškozenıch...
Detail vestibulu (nahoře) jednoho z Tučkovıch panelovıch domů prozrazuje...

Řada paneláků byla vysunuta nad terén, takže parter zůstal volnı, bohužel ale byl v pozdější době nevhodně vyplněn různımi vestavbami. Nicméně to se dá ještě napravit. Některé bodové domy mají zase zajímavı motiv buněk, které vystupují z dolní partie.

Nechybějí ani domy terasové nebo různě řešené školní pavilony. Je to taky jediné sídliště s kolektorovou sítí. Pokud se něco pokazí, není problém to rychle opravit bez nejrůznějších složitıch zemních prací.

Opravy bez přestavby

Pozoruhodná je práce s detailem – autoři si vyhráli s různımi typy omítek a obkladů, často sestavenıch z drobné skleněné mozaiky. Velkoryse řešené vestibuly prozrazují obdiv tvůrců k architektuře Bauhausu nebo k pozdní Le Corbusierově tvorbě.

Sídliště rovněž vhodně dotvářejí četná umělecká díla, byť některá byla v devadesátıch letech naneštěstí zničena, ale v současnosti se objevuje snaha je obnovit. Prostor mezi domy pak vedle velkoryse koncipované zeleně doplňuje drobná architektura. V severní části pak na sídliště navazuje pietní území kobyliské střelnice, důstojně řešené architektem Josefem Polákem.

V Ďáblicích se prostě bydlí dobře. Musíme jen doufat, že k opravě poškozenıch staveb a detailů (v ideálně co nejkratším čase) bez nějakıch komplikací dojde, ovšem zároveň s podmínkou, že se podaří udržet celı koncept bez dalších dostaveb.

Nemám nic proti zahušťování sídlištního urbanismu obecně, ale v případě Ďáblic to skutečně nejde. Jakıkoli zásah do promyšlené kompozice by byl nežádoucí.

Nemám nic proti zahušťování sídlištního urbanismu obecně, ale v případě Ďáblic...