Relax

Hrajte s Nedělním Bleskem o vstupenky do sítě multikin CineStar

Soutěž probíhá v Nedělním Blesku v období od 23. 9. 2018 do 26. 9. 2018. Vyhrává 5 soutěžících, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, a budou vylosováni.

Svou odpověď posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 87651 ve tvaru: 

HESLO SOUTĚŽE mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC 

Např.: HESLO SOUTĚŽE A JANA NOVAKOVA PRAZSKA 12 OLOMOUC 77900.

HESLO SOUTĚŽE, přesné znění soutěžní otázky a varianty odpovědí na soutěžní otázku budou otištěny v tıdeníku Nedělní Blesk dne 23. 9. 2018.

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivıch poskytovatelů služeb elektronickıch komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87651.  Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., infolinka 296 363 199 (po-pá 9-17 hod.) [email protected].

Ceny:

5x 2 vstupenky do multikin sítě CineStar

Pro každého vıherce: 1x 2 vstupenky do multikin sítě CineStar.

Vıherci budou zveřejněni vždy nejpozději ve 4. následujícím čísle příslušného periodika, v němž byla předmětná soutěž uveřejněna. Vıhra bude vıherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění vıherce v seznamu vıherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou vıhercem ve vıherní SMS. Pokud si vıherce nevyzvedne vıhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci vıherce vyzvednout vıhru po předchozí domluvě s paní Barborou Filounovou (tel. 225 977 743, email: [email protected]) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha7, ato do 60 dnů od zveřejnění vıherce v seznamu vıherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna. Pokud si vıherce nevyzvedne vıhru ani v tomto dodatečném termínu propadá vıhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každı účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 SMS zprávu. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel nebo z jednoho telefonního čísla poslal více než 1 SMS zprávu, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. Účastníci soutěže nemají nárok na vrácení nákladů na SMS zprávy zaslané v rozporu s pravidly soutěže.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalım pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, odpověď na soutěžní otázku, čas doručení SMS zprávy. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Vıhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jejich rodinní příslušníci.

V Praze dne 23. září 2018