Relax

Hrajte s Nedělním Bleskem o balíček filmů na DVD

Hrajte s Nedělním Bleskem o balíček filmů na DVD

Soutěž probíhá v Nedělním Blesku v období od 16. 6. 2019 do 19. 6. 2019. Vyhrává 5 soutěžících, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, a budou vylosováni.

Svou odpověď posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 87651 ve tvaru: 

HESLO SOUTĚŽE mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC 

Např.: HESLO SOUTĚŽE A JANA NOVAKOVA PRAZSKA 12 OLOMOUC 77900.

HESLO SOUTĚŽE, přesné znění soutěžní otázky a varianty odpovědí na soutěžní otázku budou otištěny v tıdeníku Nedělní Blesk dne 16. 6. 2019.

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivıch poskytovatelů služeb elektronickıch komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87651.  Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., infolinka 296 363 199 (po-pá 9-17 hod.) [email protected].

Ceny:

5x balíček DVD s filmy Narušitel a Cena za štěstí

Pro každého vıherce: 1x balíček DVD s filmy Narušitel a Cena za štěstí.

Vıherci budou zveřejněni vždy nejpozději ve 4. následujícím čísle příslušného periodika, v němž byla předmětná soutěž uveřejněna. Vıhra bude vıherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění vıherce v seznamu vıherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou vıhercem ve vıherní SMS. Pokud si vıherce nevyzvedne vıhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci vıherce vyzvednout vıhru po předchozí domluvě s paní Barborou Filounovou (tel. 225 977 743, email: [email protected]) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha7, ato do 60 dnů od zveřejnění vıherce v seznamu vıherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna. Pokud si vıherce nevyzvedne vıhru ani v tomto dodatečném termínu propadá vıhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každı účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 SMS zprávu, a účastník soutěže může obsadit pouze jedno vıherní pořadí v  dané hře. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel či pro dosažení vıherní pozice z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v dané hře, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel či z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v rámci dané hry, v takovıchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslanıch v rozporu s pravidly soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalım pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každı účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou bıt publikovány v tıdeníku Nedělní Blesk a na webovıch stránkách www.blesk.cz v případě získání vıhry.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, odpověď na soutěžní otázku, čas doručení SMS zprávy. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Vıhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal vıhru neoprávněně, je takovı soutěžící povinnı tuto vıhru vrátit.  Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 16. června 2019