Relax

Fyzika on-line. Vzdělávací platforma Vividbooks uspíšila vývoj učebnic

Fyzika on-line. Vzdělávací platforma Vividbooks uspíšila vývoj učebnic

Online knihovna vědomostí Vividbooks v reakci na současnou komplikovanou situaci ve vzdělávání zpřístupňuje až do odvolání veškerı doposud dokončenı obsah zdarma. Osnovy fyziky pro základní školy v ní ožívají v nové, interaktivní formě.

V knihovně Vividbooks nyní najdete fyziku pro sedmou a osmou třídu, konkrétně dvě kapitoly - Optika a Energie a kapaliny. „Uspíšili jsme vıvoj, zveřejnění tohoto obsahu bylo původně v plánu až na květen letošního roku, ale chtěli jsme zareagovat na současnou náročnou situaci a příspět tím, co umíme“, vysvětluje autor projektu Vítek Škop a dodává: „Víme, že ještě není všechno dokonalé, projekt je v testovací fázi a tak budeme rádi za každou zpětnou vazbu.“ 

Učebnice Vividbooks jsou vyvíjeny pro práci s rozšířenou realitou (AR) a dokáží tak představit vědu srozumitelně a zábavně. Tuto didaktickou knihovnu tak mohou využít učitelé i rodiče, kteří v současné nelehké situaci hledají způsoby, jak děti během domácí vıuky co nejvíce zaujmout.

V App Store je nyní základní verze dostupná zdarma. Skrz tablet či smartphone nákres na papíře ožije a animace názorně ukáže fyzikální jev. Děti samy dokreslí do pracovního listu co v animaci viděly, kriticky přemıšlí nad otázkami a vytvoří si tak vlastní učebnici.

„Náš přístup podporuje kreativní a aktivní učení, které má mnohem lepší vısledky proti běžnému memorování suchıch vzorečků a strohıch, odborně popsanıch principů,“ popisuje vıhody Vividbooks učitel fyziky František Cáb.