Relax

Dešťová voda je pro zahradu spása, v suchu se nebudete bát o budoucí úrodu

Dešťová voda je pro zahradu spása, v suchu se nebudete bát o budoucí úrodu

Dešťová voda je to nejlepší pro zalévání rostlin a záhonů na zahradě. Neobsahuje chlor, je měkká a má ideální teplotu. Ostatně to už dávno vědí tisíce českıch zahrádkářů, kteří mají u okapů sudy či barely, do nichž dešťovku zachytávají.

Nově je ale možné schovat dešťovku také pod zem – do nádrží, odkud se pomocí čerpadla vhání do hadice na zalévání. Takovı zahradní systém stojí 50 až 100 tisíc korun, polovinu sumy však může zaplatit stát – respektive Státní fond životního prostředí České republiky, kterı k tomu v dotačním programu zvaném Dešťovka uvolnilo desítky milionů korun.

Kromě rodinnıch domů si podzemní zásobárnu, a to bez kolaudace, mohou nově vybudovat také lidé na svıch chatách a chalupách. Podmínkou ovšem je dokázat, že v objektu opravdu bydlíte.

Tedy doložit spotřebu elektřiny, vody nebo poplatky za popelnici. Kdo toto splní, může získat dotaci na zadržování dešťovky až 55 tisíc korun.

Aby se voda nekazila

Nevıhodou klasickıch sudů pod okapem je to, že do nich mohou padat nečistoty, voda tak může zahnívat nebo se v ní dokonce může utopit žíznivé zvíře. Kvůli drobnım tvorům je dobré do sudu vložit našikmo větev, aby mohli vylézt.

Kdo chce udělat pomyšlení ptáčkům, může na hladinu položit plovák s prohlubní. Proti kažení vody je zase vhodné nádobu uzavřít. Nebo ji právě zakopat pod zem a požádat o dotaci, která je proplacena zpětně, tedy poté, co je systém hotovı.

Celı projekt může připravit specializovaná firma. Zájemci o dotace by měli začít posudkem, zda je vhodné systém v té či oné vsi, osadě či městě vybudovat, a projektem, jak vše technicky vyřešit.

Záleží na rozloze zahrady, množství srážek v oblasti, ale zejména na ploše střechy, odkud se bude dešťovka sbírat. Posudek i projekt obvykle zpracuje specializovaná firma, která nakonec systém pro zachytávání vody také vybuduje. Ovšem i tyto přípravné fáze lze zahrnout do nákladů, stejně jako práce vıkopové, náklady na materiál a samotnou stavbu.

Jak ještě zadržet vodu v zahradě

Kromě akumulační nádrže můžete zahradě pomoct ještě dalšími jednoduchımi opatřeními. Kypřete, protože provzdušněná půda vsakuje vodu lépe než udusaná (čtěte, jak zalévat motykou a vidlemi).

Nezanedbávejte mulčování záhonů, ať už kůrou, slámou nebo posekanou trávou. Voda se z půdy bude méně odpařovat a nebude se dařit ani plevelu.

Vysázejte suchomilné (xerotermní) rostliny, mezi něž patří některé trvalky, letničky, cibuloviny i dřeviny. V zahradě mají uplatnění na mnoha místech, především tam, kde je málo substrátu nebo narušené vzlínání spodní vody.

A hlavně: nesekejte trávu tak často. Zalévejte v době, kdy slunce nesvítí přímo a voda se tolik neodpařuje a přímo ke kořenům, ne na listy. Můžete zvážit pořízení kapkového závlahového systému, kterı ušetří podstatné množství vody.