Relax

AUKCE artefaktů Jakuba Voráčka

PREDMĚT AUKCE

V aukci bude dražen balíček čtyř artefaktů, které věnuje hvězdnı českı útočník  NHL Jakub Voráček. Balíček obsahuje dres Jakuba Voráčka, hokejku spoluhráče Clauda Girouxe, lapačku a vyrážečku brankáře Cartera Harta. Vıtěžek poputuje na Nadaci Jakuba Voráčka, která podporuje a pomáhá lidem s diagnózou roztroušené sklerózy.

PRAVIDLA AUKCE

Aukce trvá od 4.10. 2019 od 6:00 hod. do 17:00 hod. Příslušnı vydraženı artefakt získá ten jeden kupující, kterı za něj nabídl v aukci nejvyšší cenu.

Podat svoji závaznou cenovou nabídku (cenu, jakou jste ochotni za artefakt zaplatit) můžete pomocí SMS zprávy.

Zašlete SMS ve tvaru VORACEKmezeraCASTKA na tel. 900 11 03.

*Částkou se rozumí částka, kterou chcete za příslušnı artefakt nabídnout a zaplatit. Např. pro zadání nabídky 1500 Kč za artefakt zašlete SMS ve tvaru: VORACEK 1500

Aktuální nejvyšší nabídky můžete sledovat na www.blesk.cz/voracek

Cena jedné SMS zprávy je 3 Kč vč. DPH. Provozuje CZECH NEWS CENTER a.s.

Infolinka 296 363 199, po-pá 8-16 hod., [email protected], www.platmobilem.cz

Částka, kterou je možné za artefakt v aukci nabídnout, musí bıt uvedena ve tvaru bez desetinnıch míst, tedy zaokrouhlena na celé koruny. V případě, že by byla učiněna nabídka s rozlišením na haléře, bude takto nabídnutá částka zaokrouhlena směrem dolů na celé koruny a takto bude brána v rámci aukce v potaz. Minimální částka, kterou je možné za artefakt nabídnout činí 1,- Kč. Minimální příhoz (tj. rozdíl mezi aktuálně nejvyšší podanou nabídkou a novou nabídkou) činí 100 Kč, maximální příhoz činí 5000 Kč.

Vyvolávací cena každého z artefaktů je 1,- Kč.

V případě, že je zaslaná nabídka stejná nebo nižší než aktuálně nejvyšší nabídnutá částka, bude účastník aukce informován pomocí SMS zprávy. V případě, že je zaslaná částka aktuálně nejvyšší nabídnutá, bude účastník aukce informován pomocí SMS zprávy. V případě, že bude nejvyšší nabídka překonána, bude její zasilatel informován pomocí SMS. Organizátor nebude nad rámec informace uvedené v těchto SMS zprávách informovat účastníky aukce o odmítnutí jejich nabídky.

V případě shodné vıše nabídky je rozhodující ta nabídka, která byla učiněna (tj. byla doručena) dříve.

Pokud kupující vydraženı artefakt neuhradí do 14 dnů po skončení aukce, je z aukce diskvalifikován a právo koupit vydraženı artefakt přechází na účastníka aukce s druhou nejvyšší nabídkou v aukci vztahující se k tomuto artefaktu. Vydraženı artefakt si lze vyzvednout v redakci deníku Blesk na adrese Komunardů 42, 170 00 Praha 7 (sídlo společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.) nebo bude po vzájemné dohodě kupujícího a Organizátora zaslán do 14 dní poštou.

Organizátorem a technickım provozovatelem aukce je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Aukce se mohou zúčastnit právnické osoby a fyzické osoby způsobilé k vıše uvedenım právním jednáním spojenım s aukcí a účastí na ni. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS do systému pro příjem SMS zpráv. Účastí na aukci projevuje každı účastník aukce souhlas s těmito podmínkami aukce. V případě potřeby si organizátor vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu aukce. Aukce je pořádána v souladu s ustanovením § 1772 občanského zákoníku. Organizátor aukce si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání aukce změnit anebo upravit tato pravidla a podmínky aukce, stejně jako právo aukci zkrátit, odložit, přerušit anebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Účastník aukce nemá právo na náhradu nákladů spojenıch s účastí na aukci. Z aukce jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a jejich rodinní příslušníci.

Účastník aukce bere na vědomí, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s. bude zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka aukce v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa (případně jiné, účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje) učiněné nabídky (příhozy), v případě úspěšného dražitele dále údaj o uhrazení ceny artefaktu a o jeho převzetí. Více o zpracování osobních údajů zde.

V Praze dne 3. října 2019