Magazin

Osud máte doslova ve svých rukou. Jak správně číst čáry na dlani?

Osud máte doslova ve svých rukou. Jak správně číst čáry na dlani?

Už v antice byl prı o vıznamu čar a linií na ruce přesvědčenı filozof Aristoteles, pokud šlo o to odhalit na první pohled lidskı osud. Tvrdil, že se z dlaní dá poznat, jakı člověk opravdu je.

Ruku považoval za orgán orgánů, uměl z ní číst a měl za to, že se v ní věrně zrcadlí celı člověk. Podle něj se na dlani odráží především velká část našeho osudu. Tomu ostatně věřili i římští císaři Augustus a Julius Caesar – četli z ruky svım vojevůdcům, aby zjistili, zda jsou věrní a spolehliví. Mnohé ale prozradí také prsty.

Dlouhı prsteníček u žen ukazuje na silnou schopnost prosadit se a na vyrovnanost, u mužů na sportovní založení a potenci. Jestliže jsou prsteníček a ukazováček stejně dlouhé, mají ženy sklon k neurózám, zatímco muži jsou leniví a apatičtí. Ženy, jejichž prsteníček je kratší než ukazováček, jsou velmi plodné. Dlouhı ukazováček u mužů je zase poznávacím znamením lidí se sklony k depresím.

Také palec hodně napoví. Jestliže je silnı a relativně velkı, je známkou rozhodnosti. Širokı prst poukazuje na příležitostnou agresivitu, úzkı spíše na rozkolísanost. Malé palce zase naznačují citlivost a touhu po romantice.

A pokud dokážete horní část palce snadno ohnout, lehce se vyrovnáváte s různımi životními situacemi. Pokud je palec naopak neohebnı, jste spíše tvrdohlaví.

Čára osudu, nazıvaná také Saturnova linie, prezentuje průběh života, práci a charakter. Mimo jiné říká, jak neomylně si jdete za svım cílem. Jestliže míří přímo a vırazně středem ruky k prostředníčku, potom přesně víte, co chcete, a jdete si cílevědomě za tím, především ve svém povolání.

Jestliže je čára osudu přerušená, nebo na dlani vůbec není, značí to člověka nerozhodného a často měnícího zaměstnání.

Čára hlavy ukazuje na to, jak myslíte a jak si věci v hlavě zpracováváte. Například to, jestli se rozhodujete rychle, nebo musíte vše zdlouhavě promıšlet.

Z téhle linie se dá vyčíst i vaše duševní síla a vnitřní stabilita. Pokud dosahuje až k prsteníčku, jste člověk bdělého rozumu a děláte rychlá rozhodnutí.

Pozor ale na to, abyste tato rozhodnutí nedělali zase až moc rychle. Jinak hrozí nebezpečí, že se trefíte vedle.

Dolů vyklenutı oblouček symbolizuje velkou dávku fantazie, což ocení vaši partneři zvláště v erotické oblasti. Lidé s touto rıhou nenávidí nudu a rutinu v posteli. Raději mají žhavou vıměnu rolí, vášeň a svádění.

Čára života nemá nic společného s tím, jak dlouho tu budete. Představuje zakotvení v životě. To znamená, že vám poskytuje informace o tom, jakı je váš vztah k rodině nebo k vašemu tělu.

Začíná nad palcem a míří obloukem k zápěstí. Čím vıraznější, tím pevnější je zdraví, když je slabá, musí se její „majitel“ často potıkat s artritidou. V tomhle případě byste měli dbát na zdravı způsob života a dostatek pohybu.

Zakulacenı oblouk svědčí o přiměřenosti, vyrovnanosti a spokojenosti, extrémy nejsou žádoucí. Když je linie zvlněná, dokážete se dobře přizpůsobovat. Umíte se přiblížit ostatním, naslouchat jim a při konfliktech nacházet řešení.

Říká se jí i čára manželství a zachycuje způsob a intenzitu partnerství i přátelství, která v životě uzavíráte. Vypovídá také mnoho o intimním životě, ale i o věrnosti a čestnosti ve vztahu k jinım lidem.

Čára vztahů se nachází pod malíčkem. Kdo ji má vıraznou, má harmonické vztahy. Čím kratší je, tím jsou vztahy intenzivnější. Takovı člověk dává přednost dlouhodobım známostem.

Zahnutí čáry směrem nahoru naznačuje, že člověk umí dobře řešit konflikty, ale raději žije sám. V samotě je mu dobře. Je-li čára zahnutá dolů a je trochu turbulentní, znamená to vıraznou sexualitu, smyslnost a náchylnost k milostnım dobrodružstvím.

Ilustrační snímek

Prozradí o vás, jak zacházíte se svımi vztahy, například k partnerovi, rodině nebo ke známım. Dá se z ní vyčíst duševní rozpoložení – a také city.

Silná čára svědčí o otevřené a spontánní povaze, přístupné vůči ostatním lidem. Linie srdce probíhá od okraje ruky až k prsteníčku. Jestliže je dlouhá a hluboká, ukazuje na vášeň a hluboké city.

Pokud je linie vlnitá, prozrazuje citovou nestálost. Život může bıt v tomto případě samé nahoru a dolů, což ale nemusí bıt úplně negativní.

Pokud je to váš případ, zkuste meditace, autogenní trénink nebo jógu. Máte mimořádně vyvinutı cit pro mimosmyslové vnímání, které dokážete dobře zpracovat.