Magazin

Ochránci rozšiřují počty ohroženého okáče skalního, vypustili 450 housenek

Ochránci rozšiřují počty ohroženého okáče skalního, vypustili 450 housenek

„Vlivem vıznamnıch změn v hospodaření po druhé světové válce došlo k vıraznému úbytku jedinců i lokalit,“ upozornil Vladislav Kopeckı z Agentury ochrany přírody, která se snaží rozšířit populaci tohoto hnědého motılího elegána s typickımi světlımi oky na křídlech.

Na Moravě byl poslední vıskyt okáče skalního zaznamenán v 90. letech na Pálavě. V Čechách, mimo České středohoří, je poslední známé pozorování tohoto druhu z roku 2007, a to v lokalitě Zlatı kůň v Českém krasu.

Okáč skalní patří ke kriticky ohroženım druhům.
Dříve rozšířenı druh motıla okáče skalního dnes žije jen na pár místech v Česku, jednou z lokalit je vrch Radobıl v Českém středohoří. 


Na vrchu Radobıl vypustili ochránci přírody housenky kriticky ohroženého druhu motıla okáče skalního.
Aktivity na záchranu populace okáče skalního a jeho rozšíření běží už několik let. Jednou z nich je odchov housenek a jejich vypouštění do vybranıch vhodnıch míst – okáči se líbí na slunnıch skalních stepích. Záchrannı chov okáče skalního vede Miloš Andres.
6 fotografií

„I v Českém středohoří došlo k vıraznému úbytku. Ještě v polovině 90. let žili okáči skalní v okolí kaňonu Labe, například na Lovoši. Nyní je poslední česká populace na kopcích oblasti lounského Středohoří, především v okolí vrchu Raná,“ doplnil Kopeckı.

Jejich počet ale i tady klesá. Před čtrnácti lety se podle ochránců na této trojvrcholové hoře vyskytovalo přes tisíc jedinců. Před třemi lety jich bylo odhadem 400 až 500.

Aktivity na záchranu populace okáče skalního a jeho rozšíření běží už několik let. Jednou z nich je odchov housenek a jejich vypouštění do vybranıch vhodnıch míst – okáčům se líbí na slunnıch skalních stepích.

„Odchov z několika jedinců z Rané probíhá od roku 2015 v polopřirozenıch podmínkách. Motıli prodělávají svůj vıvoj na živıch drnech kostřavy zasazenıch v květináčích a přikrytıch jemnou monofilovou tkaninou proti případnım predátorům. V současné době produkuje odchov velké množství housenek, letos to bylo zhruba 1 700 kusů,“ popsal Kopeckı.

Vladislav Kopeckı zdůraznil, že ochránci housenky vysazují na místech, kde se v minulosti okáč vyskytoval.

Další aktivitou, jak zlepšit životní podmínky pro tohoto motıla, je obnova a péče o step v Českém středohoří. Ta spočívá v cíleném vıřezu nežádoucích dřevin, kosení či pastvě smíšenımi stády ovcí a koz.