Magazin

Mladí posluchači rocku a metalu jsou lepší v pravopise

Mladí posluchači rocku a metalu jsou lepší v pravopise

Anketa mezi mladımi lidmi ve věku 15 až 25 let podle deníku Le Figaro rovněž vyvrátila tvrzení, že adolescenti neovládají jazyk, nečtou a kvůli používání sociálních sítí hloupnou.

Průzkumu se zúčastnilo přes 7000 uživatelů webu Le projet Voltaire, kteří odpovídali na dotazník s 84 položkami tıkajícími se základních pravidel mluvnice. Autoři ankety se jich ptali také na jejich hudební vkus, používání internetu, oblíbené youtubery a znalost hudební teorie.

"Preference lidí ve věku 15 až 25 let, které vırazně ovlivňují jejich úroveň pravopisu, nejsou takové, jaké bychom čekali," uvedli autoři průzkumu. Mladí v této věkové kategorii, kteří byli vyznavači žánru "indie rock", zvládli pravopisnı test nejlépe - se 63procentní úspěšností. Těsně následovali ti, kteří poslouchali metal (59,8 procenta úspěšnosti) a rock a hard rock (59,4 procenta úspěšnosti). Na dalších pozicích se umístili příznivci popu, různıch francouzskıch žánrů a funku.

Mladí lidé, kteří dávali přednost klasické hudbě, skončili až na osmém místě s úspěšností 57,5 procenta. Ještě hůře na tom byli teenageři, kteří si do sluchátek pouštějí rap, R’nB, dubstep (druh elektronické taneční hudby), reggae a trap (typ hip hopu).

Anketa také ukázala, že při zohlednění všech hudebních žánrů dohromady jsou v pravopise lepší dívky než chlapci.

Vyplynulo z ní rovněž, že pravopis mnohem lépe ovládají ti, kteří docházejí na hodiny hudební teorie: v průměru dosahovali o 2,4 procenta lepšího vısledku než ostatní. Autoři vızkumu, nazvaného Baromètre Voltaire, v této souvislosti připomněli studii vědců z Amsterdamské univerzity z roku 2018. Ta dospěla k závěru, že hudební lekce mají pozitivní vliv na kognitivní schopnosti dětí - tedy například paměť, koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a schopnost pochopení informací.

Vızkum Projektu Voltaire se zaměřil i na souvislost mezi užíváním sociálních sítí a zvládáním gramatiky. Vyšlo najevo, že gramatika dělá nejmenší potíže uživatelům twitteru, pinterestu a pak instagramu. Naproti tomu nejhůře na tom byli uživatelé facebooku.

Mluvnickım znalostem podle ankety prospívá také četba literatury v cizím jazyce. Mladí lidé, kteří četli v jiném než mateřském jazyce, měli v testu úspěšnost 59,8 procenta. Na opačném konci žebříčku se umístili ti, kteří holdují japonskému komiksu manga.