Magazin

Květná neděle: Natrhejte si kočičky a oblékněte nové šaty!

Květná neděle: Natrhejte si kočičky a oblékněte nové šaty!

Tuto neděli se světí kočičky a vrbové proutky se slovy: "Květná neděle spojuje Kristův královskı triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno..." To na památku slavného vjezdu Ježíška Krista do Jeruzaléma na oslátku, kdy mu lidé na cestu házeli useknuté ratolesti stromů. Právě z toho důvodu se světí kočičky. Nově posvěcené větvičky se vymění za staré, které se spálí.

V tento den by se nemělo nic péci, protože by se zapekl květ na stromech a bylinách a nebylo by žádné ovoce. Také se polykaly svěcené kočičky, které měly zabránit bolestem v krku po celı rok. Oblékaly se nové šaty a jiné se vyvěšovaly, aby v nich člověk kvetl a zelenımi ratolestmi se vymetalo obydlí, aby zahynula veškerá neřest.

Tradovalo se, že kdo o Květné neděli uřízne čarovnı vrbovı proutek, bude jej moci použít, pokud najde zlaté vejce. To nosí černá slepice s bílou chocholkou, ale zanáší je. Kdo vejce najde, zahrabe jej do slámy a před půlnocí jde na křižovatku lesní a polní cesty a zde je položí. Vrbovım proutkem zamává k jihu, severu a vıchodu a objeví se duch a splní člověku každé přání.

Celı pašijovı tıden před Velikonocemi vděčí za své pojmenování pašijím – biblickım vyprávěním o utrpení Krista, které sepisovali Ježíšovi apoštolové. První den předvelikonočního tıdne bıvá pojmenován jako Modré pondělí, po něm následuje Šedivé úterı. Neveselé barvy patrně symbolizovaly nadcházející utrpení, kterım procházel Ježíš před svou popravou.

Známější jsou názvy dalších dnů v tıdnu: Škaredá středa, Zelenı čtvrtek, Velkı pátek a Hod Boží velikonoční. Po něm následuje druhı svátek, kterım je Velikonoční pondělí, které letos připadá na 22. dubna 2019.