Magazin

Karel Gott trpí akutní myeloidní leukemií! Jakou má šanci na uzdravení?

Karel Gott svádí svůj druhı nejtěžší boj v životě. Po roce a půl léčby s poruchou krvetvorby se nemoc proměnila v rakovinu. „Přes několik druhů léčby přešlo bohužel toto onemocnění v uplynulıch měsících v akutní leukemii,“ řekl exkluzivně pro Blesk zpěvák.

Mnozí ale neví, co tato nemoc vlastně znamená a co ji doprovází. Co přesně je akutní myeloidní leukemie?

Výskyt: Onemocnění vzniká převážně ve vyšším věku (medián věku při diagnóze je přibližně 65–70 let) s incidencí 3,4 nemocného na 100 000 obyvatel. S věkem pak incidence ještě narůstá.

Příčina: Neznámá, potvrzený význam mají ionizující záření a některé viry.

Příznaky: Z chudokrevnosti (nedostatku hemoglobinu v krvi) pramenící bledost, únava, vyčerpání, dále zvýšená krvácivost (z nosu, tvorba podlitin, flíčků na kůži atd.), četné infekce horních cest dýchacích (zápaly plic), močových cest…

Léčba: Snižování počtu leukocytů. U pacientů s nadějí na vyléčení indukční chemoterapie (kombinace antracyklin x cytarabin) v zájmu normalizace krevního obrazu (pod 5 % blastů v kostní dřeni). Navazuje konsolidační léčba – její složení se liší podle prognózy pacientů. Pacienti s vysokým rizikem jsou směřováni k transplantaci krvetvorných kmenových buněk. U pacientů, kterým jejich celkový stav, věk a přidružené zdravotní problémy nedovolí zvolit léčbu kurativní (cíl = vyléčení), se zahajuje léčba paliativní (cíl = prodloužení života, zlepšení jeho kvality). Ta představuje nízké dávky cytarabinu a komplexní podpůrnou péči, zejména transfuzní podporu, širokospektrální antibiotika, nutriční péči, psychoterapeutickou podporu apod.

Prognóza: V posledních desetiletích nedošlo v léčbě k radikálnímu posunu k lepšímu, celkově je stále špatná. Starší nemocní (nad 60 let) mají pravděpodobnost dosažení kompletního vymizení příznaků nemoci přibližně 50 %, následně však až 85 % z nich se do tří let nemoc vrátí. Celkové přežití tak nadále zůstává velmi nízké.