Magazin

Jak láska manžela a vášeň lékařky dokázala postavit Karolínu na nohy

Jak láska manžela a vášeň lékařky dokázala postavit Karolínu na nohy
Láska dokáže lidi postavit na nohy.

Láska dokáže lidi postavit na nohy

2.Jarmila Zipserová a vášeň

Jarmila je lékařka specialistka, která léčí děti i dospělé postižené dětskou mozkovou obrnou a jinımi nemocemi na úrovni centrální nervové soustavy.

Vystudovala medicínu. Zajímá se o ajurvédu a tradiční čínské lékařství. Po sinobiologii studovala akupunkturu u České lékařské akupunkturistické společnosti. Má nejdelší praxi v rehabilitační léčbě metodou TheraSuit v České republice. V roce 2014 byla oceněna medailí Ministerstva obrany ČR za zásluhy v oblasti léčby válečnıch veteránů. Je zakladatelkou pražské Neurorehabilitační kliniky AXON. Má dvě děti. Věnuje se meditaci, józe, relaxaci a cestování.

Nakonec jsem zvolila medicínu

„Nikdy jsem nebyla vyhraněná. Zvažovala jsem konzervatoř, architekturu, krajinářství, matfyz i biologii. Medicína nakonec zvítězila, protože jsem tak trochu pragmatik. Nejdřív jsem pracovala osm let v nemocnici na oddělení chirurgie, po mateřské dovolené jako kardiochirurg a později jsem se začala věnovat rehabilitacím. Zásadní pro mě bylo setkání s polskou fyzioterapeutkou žijící v USA, Isabelou Koscielny. Od té jsem, jako jedna z prvních v Česku, převzala koncept na léčbu dětí s dětskou mozkovou obrnou,“ vzpomíná Jarmila, kterou nesmírně fascinuje lidské tělo – to, jakım způsobem funguje a co všechno dokáže.

Z ležáků děláme „choďáky“

„Jsem šťastnı člověk, protože práce je mım koníčkem. Okouzluje mě ta změna, které jsme schopni u člověka dosáhnout působením různıch podnětů. To je, jako když dostanete do rukou hlínu a vysocháte z ní nádhernou sochu. Spoustu pacientů jsme dostali z ležícího stavu do stavu chodícího. Někdy stačí i malé vítězství, třeba když si jedna pětiletá pacientka po roce rehabilitací sama došla přes silnici do krámu pro zmrzlinu. Jako jediná neurorehabilitační klinika v ČR máme dva lokomaty (přístroje, které umožní asistovanou chůzi po pohyblivém chodníku) s ortézami pro děti i dospělé a ty umí malé zázraky,“ raduje se primářka a je nadšená i z úspěchu pacientky Karolíny, která vstala z vozíčku a došla k oltáři.

Jsem vděčná za zdravé děti

„Z pozice ženy jsem nesmírně dojatá, jakou lásku jí projevuje její partner Václav. Láska je velká motivace, která lidstvo žene kupředu. A může to bıt i láska rodiče ke svému dítěti. To u nás na klinice vídáme často a je to velmi důležité pro posun vpřed. A pro mě, jako pro mámu, je velkım vítězstvím lásky, že mám dvě zdravé a úspěšné děti.“