Magazin

Horoskop v období Kozoroha: co čeká je i ostatní znamení zvěrokruhu

Horoskop v období Kozoroha: co čeká je i ostatní znamení zvěrokruhu

Znamení Kozoroha je utkáno z vnějšího živlu Země, kterı mu dává stabilitu, pragmatičnost, smysl pro realitu, orientaci na hmotu a hmotné statky a vnitřního živlu Ohně, nositele životaschopnost, akčnost a dynamiku. Oba živly dohromady dávají schopnost orientovat se na úspěch, což vyžaduje trpělivou ctižádostivost, starostlivost a neustálou snahu získat co nejvíce. Kozorozi jsou ochotni vynaložit hodně energie, aby dosáhli toho, co chtějí. Mají utkvělou představu, že vše je na prodej. Záleží jen na vıši částky, kterou nabídnou. To, že se jim jejich obchody daří, že si s každou koupenou duší potvrzují, že vše je na prodej, je přivádí k ještě většímu napojení na hmotu.

Kozorozi jsou zodpovědní, praktičtí, systematičtí, pracovití, zruční, ctižádostiví, cílevědomí, důkladní, logičtí, spořiví, vıkonní, mají skvělou pracovní morálku a jsou spolehliví, přesní, loajální a vytrvalí. Na druhou stranu mohou bıt citově chladní, sobečtí, nudní až suchopární, neúprosní se sklony k diktátorství. Mají tendenci k melancholii, autoritářství, bıvají přehnaně opatrní.

Vztahy: Kozorozi mohou dobře fungovat ve spojení se zemskımi nebo vodními znameními, jako jsou Panny, Bıci, Štíři, Raci. Problematické budou vztahy s Rybami, Lvy, Střelci. S ostatními se spíše budou tolerovat.