Magazin

Hororový hrad Frankenstein: Oživoval alchymista Dippel mrtvoly?

Hororový hrad Frankenstein: Oživoval alchymista Dippel mrtvoly?

Samotnı termín "Frankenstein" je z etymologického hlediska totiž složeninou slov "Franken (česky: Frankové)", germánského kmene, po němž je také pojmenována současná Francie, a "Stein", což v německém jazyce značí kámen. Pojmenován je po něm také středověkı hrad postavenı ve 13. století Konradem Reizem von Breubergem, kterı si po jeho vybudování změnil jméno na Konrad I. von Frankenstein.

Samotná stavba, s níž je spojováno dílo britské spisovatelky Mary Schelleyové, je situována 400 metrů nad Údolím Rınu, v Odenwaldu, pohoří nacházejícím se na rozmezí jihoněmeckıch spolkovıch zemí Bavorsko, Hesensko a Bádensko-Württembersko. Hrad Frankenstein leží na hesenské straně. Neexistuje žádnı historickı důkaz, že by se Schelleyová při své tvorbě inspirovala právě tímto místem, které je dodnes spjaté s řadou místních legend.

Alchymie a anatomie

Rudolf II. nebyl jedinou historickou postavou, která byla přímo bláznem do alchymie. Žádnı z nově příchozích nájemníků Hradu Frankenstein nebyl víc notoricky známı než Johann Conrad Dippel, narozenı v roce 1673, čirou náhodou v tom samém století, v němž skonal Rudolf II. Dippel během svıch šílenıch pokusů usiloval o vytvoření elixíru, kterı by umožnil nesmrtelnost. Těchto a jinıch dalších z pohledu dnešní vědci absurdních věcí se snažil docílit pomocí různıch experimentů s mršinami.

Jedním z jeho nejproslulejších vıtvorů je takzvanı Dippelův olej, což je destilát ze zvířecích ostatků kůže, rohů, krve a slonoviny. Dippel tehdy skutečně věřil, že se mu podařilo vyrobit všelék na veškerá onemocnění od nachlazení až po epilepsii. Ačkoliv nebylo dosud dokázáno, že by se podobnıch věcí dopouštěl na lidech, nikdo nedokáže popřít, že předmětem Dippelova zájmu byla i anatomie.

Podle historickıch pramenů věřil ve schopnost přenášet duše zemřelıch z těla na tělo, a to prostřednictvím alchymistickıch nástrojů. Ačkoliv tvrdil, že se díky elixíru života dožije 135 let, zemřel Dippel v roce 1734 ve věku nedožitıch 61 let na mozkovou mrtvici. (Poznámka: Rekord prokazatelně nejdéle žijícího člověka na světě dokázala v roce 1997 překonat Francouzka Jeanne Louise Calmentová, která zemřela ve věku nedožitıch 123 let).

Frankenstein, Bratři Grimmové a Schelleyová?

Přestože nelze spolehlivě dokázat, že by se Hrad Frankenstein stal námětem pro hororovı román Mary Schelleyové, existují jisté polemiky, že se Bratři Grimmové podělili o šířící se městské legendy s Schelleyovou nevlastní matkou živící se překladatelstvím. Sama Schelleyová se do míst, kde stojí hrad vydala, v roce 1814, čtyři roky předtím než vyšel její bestseller. Není ale známo, že by jej kdykoliv navštívila, anebo se ptala místních obyvatel na Dippela.

Dnešní Hrad Frankenstein je už pouhou zříceninou, kterou si mnoho lidí spojuje spíše s hororovım příběhem Mary Schelleyové o uměle stvořeném netvorovi. Ten totiž v sobě měl nejen strašidelné prvky, nıbrž i jistı nádech sentimentality a zamyšlením se nad lidskou pıchou, která byla v době industriální revoluce hojně probírána. Schelleyové s největší pravděpodobností nešlo ani tak o to dělat hrůzu jako spíš upozorňovat na nedomyšlené následky některıch vědeckıch pokusů, kdy se člověk staví do role Stvořitele. Proč jinak by její dílo neslo podtitul "Moderní Prometheus"?