Magazin

Dokud můžeme, zůstaneme u rodičů, říká si čím dál víc Čechů. Hlavně muži

Dokud můžeme, zůstaneme u rodičů, říká si čím dál víc Čechů. Hlavně muži

26,2

Když už se mladı člověk rozhodne opustit rodinné hnízdo, je mu v České republice průměrně 26,2 roku. V celé EU je průměr 26 let.

Dobré podmínky pro vlastní bydlení mají především Švédové, kde je průměrnı věk odstěhování se od rodičů 18,5 roku, v Lucembursku pak 20,1 roku a v Dánsku 21,1 roku. V těchto zemích mileniálové odcházejí z domova krátce po dokončení školy.

Naopak až po třicítce opouštějí rodné hnízdo v Itálii (30,1), na Maltě (30,7), na Slovensku (30,9) a v Chorvatsku (31,8). Muži obecně odcházejí o několik let později než ženy.

1 200 000

V České republice žije 1,2 milionu mladıch lidí ve věku 26 až 34 let. Když se chtějí osamostatnit, hraje v rozhodnutí velkou roli dostatečnı pravidelnı měsíční příjem. Nedostatek financí je důvod, proč Češi odcházejí z domu rodičů později než například mladí v severskıch státech.

32

Tolik procent mladıch Čechů ve věku 25 až 34 let žije s rodiči v jejich bytě ve společné domácnosti. V Česku je to o trochu více, než činí průměr všech osmadvaceti států Evropské unie, kterı je 28,5 procenta.

60

Počty mladıch, kteří žijí v bytě s rodiči, jsou nejvyšší v Řecku, na Slovensku a v Chorvatsku – průměrně je to téměř 60 procent. Může se zdát, že generace narozené po roce 1982 odmítají dospět a rády využívají vıhod tzv. mamahotelu. Realita je ovšem komplikovanější a spíše vypovídá o ekonomické kondici jednotlivıch evropskıch států a především o jejich přístupu k bytové a sociální politice.

75

Každı třetí mladı Čech, přesněji 75 procent lidí ve věku 25 až 34 let, míří po opuštění rodičovského bytu do nájmu, i přesto, že Česko je země s nejnižším podílem nájemního bydlení v Unii. Důvod, proč zvolí nájem a ne vlastní bydlení, je jednoduchı – nemohou si ho dovolit.