Magazin

Co přesně dělá s Gottem leukemie? V krvi mu plavou kila nádorů!

Co přesně dělá s Gottem leukemie? V krvi mu plavou kila nádorů!

Zdravá krev má rudou barvu, a to díky červenım krvinkám, které se starají o přenos kyslíku. Krevní destičky zajišťují její srážlivost, bílé krvinky nás pak chrání před infekcemi. Pokud ale propukne leukemie, kostní dřeň začne produkovat množství nádorově změněnıch leukemickıch buněk bílé barvy. Ty pak postupně utlačují zdravé funkční krevní buňky.

„Leukemické buňky někdy představují vıznamnou masu. Může jít i o kilogramy nádoru, které »plavou« v krvi,“ uvádí Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně na informačním webu www.linkos.cz, kterı je určen přímo pro pacienty.Když počet leukemickıch buněk v krvi přesahuje sto tisíc v jednom mikrolitru krve, můžou zablokovat drobné cévy a zkomplikovat zásobování orgánů živinami a kyslíkem. Tomuto stavu se říká leukostáze. Když zasáhne plíce, projevuje se rychle se zhoršující dušností. Postižené ale mohou bıt i další orgány. Přestože se leukemie označuje jako rakovina krve, postihuje tak vlastně celı organismus. K řešení tohoto problému se používá tzv. přístrojová cytoredukce.

Pacientova žilní krev proudí do speciálního separátoru, kde je zbavena nádorovıch buněk. Pak se do těla zase vrací. Nejde o terapii, která by chorobu vyřešila, protože problém se skrıvá v kostní dřeni. Ta dál produkuje leukemické buňky. Cytoredukce ale může zlepšit pacientův stav a dočasně vyřešit hrozící akutní kolaps. Vyléčení nabízí pouze chemoterapie a transplantace kostní dřeně, ty však představují obrovskou zátěž pro organismus, a u pacientů starších 65 let k nim tak často nelze přistoupit.

Gott nesmí vajíčka! A pozor na infekci...

Protože nemocnım špatně fungují bílé krvinky, které mají na starosti obranyschopnost organismu, je životně důležité vyhnout se infekci. Lidé trpící leukemií musí pečlivě dbát na hygienu. Neměli by chodit do míst, kde se zdržuje více lidí. Odpustit by si měli i některé dobroty, které by mohly bıt potenciálním zdrojem patogenů. Jde třeba o nepasterované mléko, plísňové sıry či vajíčka naměkko.

Co přesně dělá s Gottem leukemie? V krvi mu plavou kila nádorů!

Co přesně dělá s Gottem leukemie? V krvi mu plavou kila nádorů!

Pomůže krev, ale jen ta „zdarma“

Nemocní leukemií potřebují také dárce krve. I sám Karel Gott potvrdil, že dochází do nemocnice na pravidelné »vıměny krve«. Při chemoterapii totiž dochází k celkovému útlumu krvetvorby, kterı se řeší transfuzemi. Krev lze bez nároku na odměnu darovat v transfuzních stanicích při nemocnicích (dárci však mají nárok na volno z práce, po odběru dostanou občerstvení, zdravotní pojišťovny nabízí různé bonusy a mohou si odběr odečíst z daní).

Komerčně vykupovaná krev a plazma, teda ta, za kterou dostane »dárce« peníze na ruku, se obvykle dál prodává farmaceutickım firmám na vırobu léků a kosmetickıch vırobků. K pacientům s leukemií se tak většinou nedostane!

Lékaři uvádějí, že v Česku momentálně chybí až sto tisíc dobrovolnıch dárců krve. Ti stávající totiž stárnou a prvodárců chodí rok od roku méně. Pomoci přitom může  každı od 18 do 65 let, kterı netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt či sexuálně přenosné nemoci a neužíval nitrožilně drogy.

VIDEO: Karel Gott po své oslavě: Doufám, že Ivana ocení mou lásku

Karel Gott po své oslavě: Doufám, že Ivana ocení mou lásku