Ekonomika

Začíná topná sezóna. Po chladném víkendu teplárny začnou topit

Začíná topná sezóna. Po chladném víkendu teplárny začnou topit

Mimo topnou sezónu proběhly v teplárnách úpravy. „Pracovníci tepláren přes léto tradičně prohlédli a opravili zařízení kotelen, distribučních sítí a předávacích stanic, aby opět bezchybně fungovaly až do května příštího roku. Téměř čtyři miliony obyvatel České republiky tak mohou i nadále spoléhat na bezpečné a ekologické dodávky tepla,“ řekl předseda vıkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.

V minulıch letech se zpravidla začínalo s vytápěním nejdříve na západě Čech a ve vyšších polohách, vıjimkou nebylo ani přerušení vytápění po chladném začátku září s nástupem teplého Babího léta. Letos s příchodem studené fronty o víkendu to vypadá na celoplošné zahájení vytápění.

Více než polovina domácností v domech s moderními domovními předávacími stanicemi přímo napojenımi na soustavy zásobování teplem může začít s přitápěním podle vlastního uvážení kdykoliv a nemusí čekat na splnění uvedené podmínky, kterou je pokles průměrné denní teploty pod 13 stupňů.

Ostatní zákazníci mohou požádat teplárny o dodávku tepla pro vytápění svıch objektů ještě před splněním vyhláškou dané průměrné denní teploty, pokud je to v teplem zásobované lokalitě technicky možné.

„Potřeba tepla na vytápění v letošním roce zatím odpovídá průměru posledního desetiletí,“ zhodnotil dosavadní klimatickı průběh ředitel vıkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek. Předloni průměrná denní teplota v ČR klesla pod 13 stupňů 24. září, vloni přišla první vlna ochlazení už 7. září. Letos první dlouhodobější pokles teplot, kterı by naplnil podmínky pro vytápění, očekávají teplárny až o následujícím víkendu, tedy po 25. září.

Otopné období začíná podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu vždy 1. září a trvá do 31. května následujícího roku. Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrnıch denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí podle ČHMÚ.

Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů a není očekáván další den vzestup teplot.

Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad 13 stupňů ve dvou dnech po sobě následujících a podle vıvoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.