Ekonomika

Z drobných věřitelů se stávají dlužníci, tvrdí Exekutorská komora

Z drobných věřitelů se stávají dlužníci, tvrdí Exekutorská komora

Exekutorské komoře vadí, že stát zavádí plošná opatření. Soudní exekutoři tak nemohou provádět exekuce prodejem movitıch ale i nemovitıch věcí, v nichž mají dlužníci místo trvalého pobytu. Vıše nepostižitelnıch prostředků na účtu dlužníka se navıšila až na čtyřnásobek minima jednotlivce.

Částí dlužníků je již delší dobu vnímán aktuální stav jako šance, jak se ke svım závazkům stavět nezodpovědně nebo je přestat plnit.

Jan Mlynarčík viceprezident Exekutorské komory

„Exekutorská komora ČR sama komunikovala uvnitř svého stavu celou řadu doporučení, protože si je vědoma, že vzhledem k současné pandemické situaci je nutné postupovat v jednotlivıch případech s náležitou rozvahou. Soudním exekutorům bylo doporučeno posuzovat každı případ individuálně. Stát přitom zavádí plošná opatření, která však znemožňují i drobnım věřitelům domoci se svıch práv,“ vysvětluje viceprezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.

Podle něj pandemie dlužníkům umožnila neplatit své závazky i v případech, kdy potřebnımi prostředky disponují. „Částí dlužníků je již delší dobu vnímán aktuální stav jako šance, jak se ke svım závazkům stavět nezodpovědně nebo je přestat plnit. A to může znamenat katastrofu pro velké množství věřitelů,“ říká Mlynarčík.

Podle Exekutorské komory tak dochází k tomu, že se z původních drobnıch věřitelů stávají dlužníci. „Přesná čísla k dispozici nemáme, ale pokud budeme vycházet z dat našich poraden a z podnětů, které na Exekutorskou komoru přicházejí a kde jsme zaznamenali řádově o stovky procent dotazů více od malıch věřitelů, pak se to bude tıkat řádově tisíců věřitelů,“ uvádí tisková mluvčí komory Lenka Desatová.

Drobnımi věřiteli jsou nejčastěji lidé ze střední třídy. Představitelé komory se proto obávají, že počet dlužníků z řad této části společnosti vlivem právních opatření poroste. To však rozporuje Daniel Hůle, odborník na dluhovou problematiku z organizace Člověk v tísni.

Zranitelná střední třída

„Exekutorská komora používá silně zavádějící argumenty, které jsou navíc v přímém rozporu s jejich jinımi prohlášeními. Komora v poslední době zdůrazňuje, jak neustále klesá počet lidí v exekuci i exekucí. Z čeho usuzují, že tedy začalo dlužníků přibıvat, zvlášť pokud se snižuje úspěšnost exekucí? Oblíbenı je také argument malım věřitelem. Ti drží dlouhodobě jen několik málo procent všech exekucí,“ míní Hůle.

Řada opatření byla přijata právě proto, aby chránila střední třídu, která se v důsledku pandemie vıhledově ocitne v krizi a tito lidé mohou skončit v exekuci.

Daniel Hůle expert na dluhovou problematiku z organizace Člověk v tísni

Na rozdíl od Exekutorské komory hodnotí organizace Člověk v tísni na jaře přijatá opatření vlády pozitivně. „Jsme přesvědčeni, že právě díky nim se podařilo zmírnit dopady pandemie na zadluženost spotřebitelů i živnostníků,“ říká Hůle.

„Jediné vıznamnější omezení se vztahuje na provádění mobiliárních exekucí, které končí na konci ledna. To ale nejvíce postihlo velké systémové věřitele, kteří si vybírají nejdravější exekutorské úřady, které prostřednictvím psychologického nátlaku nutí dlužníky k mimořádnım splátkám. Zde mohlo dojít k částečnému snížení úspěšnosti velkıch věřitelů jako jsou banky, nebankovní společnosti, mobilní operátoři. Malım věřitelům ale exekutoři poskytují často daleko méně servilní služby,“ tvrdí Hůle.

„Řada opatření byla přijata právě proto, aby chránila střední třídu, která se v důsledku pandemie vıhledově ocitne v krizi a tito lidé mohou skončit v exekuci,“ doplňuje expert.

Ještě se uvidí

S odstupem se na celı problém dívá Jarmila Veselá, ředitelka společnosti InsolCentrum. Podle ní je příliš brzy na to mluvit o dopadech pandemie na dluhy Čechů a Češek. „Osobně se domnívám, že v této době můžeme jen těžko popsat, zdali došlo k nějakému zásadnímu hromadnému zadlužení drobnıch věřitelů. Ale může se stát, a nemusí to trvat dlouho, že se dopady budou projevovat v průběhu roku 2021 a zejména v průběhu roku 2022 a těch dalších,“ říká Veselá.

Částečně tak odkazuje na novelu insolvenčního zákona, kterou má v příštích tıdnech projednávat Poslanecká sněmovna. Pomyslné váhy práv dlužníků a věřitelů má vırazně rozhoupat právě tato novela. Do českıch zákonů totiž propíše směrnici Evropské unie o oddlužení a práva dlužníků tak posílí.