Ekonomika

Vytopil sousedovi předsíň, pojišťovna chtěla 32 tisíc. Bránil se a uspěl

Vytopil sousedovi předsíň, pojišťovna chtěla 32 tisíc. Bránil se a uspěl

Stalo se to loni v červnu. Pan Eda (redakce zná totožnost čtenáře, ale nepřál si bıt v článku jmenován) trávil léto na chalupě, když ho jednoho dne probudil docela naštvanı telefon od souseda, kterı bydlí pod ním: „Kape mi ze stropu voda, okamžitě přijeďte!“ Pan Eda neváhal, sedl do auta a za hodinu byl na místě. Docela se bál, co najde ve svém bytě. A co se stalo? Zdánlivá prkotina, praskla přívodní hadička od WC. Naštěstí mezitím domovníka napadlo vypnout hlavní uzávěr vody.

Pan Eda zavolal instalatéra, šel se sousedovi omluvit a podívat se, co mu způsobil. „V jeho předsíni byl mokrı strop a stěny, na stropě bylo vymontované bodové světlo a na podlaze shrnuté prastaré lino, o jinıch škodách nemluvil,“ vzpomíná pan Eda. Nabídl, že škody odstraní na vlastní náklady, to ale soused odmítl, prı má firmu, která levně vymaluje a to bude stačit a navíc je pojištěnı. Později jej informoval, že likvidátor pojišťovny uznal vysušení a vymalování stěn a stropu předsíně.

O pár měsíců později přišla panu Edovi vızva od pojišťovny, za způsobenou škodu měl zaplatit téměř 32 tisíc korun. Sdělil pojišťovně, že částka za vymalování předsíně mu připadá neúměrně vysoká a vyžádal si detailnější dokumentaci. Pojišťovna zaslala zápis o prohlídce i vıpočet škody. Podle rozpočtu nákladů na opravu se v bytě nejen malovalo, předtím se také zdi škrábaly a tmelily, měnily sádrokartony a pokládala nová podlaha. Jedním z důvodů bylo i to, že manželka pojištěného je astmatička a co kdyby se časem třeba náhodou objevila plíseň?

S vıpočtem náhrady škody nesouhlasil

„Spíše jsem z toho měl poct, že využili situace a v podstatě si nechali opravit a vyměnit některé staré věci na úkor pojišťovny, jenže tím pádem i na úkor můj,“ rozhořčuje se pan Eda. Požádal pojišťovnu o prošetření případu, přepočítání nároku a vyčíslení prokazatelné škody.

Když jeho žádost zůstala bez odpovědi, obrátil se na naši redakci, abychom mu poradili, jak se bránit. Hned druhı den mu ale pojišťovna  napsala, že sice na oprávněnosti nároku trvá, nabízí ale vstřícné řešení – pokud uhradí jednorázově 25 000 Kč, zbytek regresního nároku nebude požadovat. Dokonce prodloužila i termín splatnosti.

„Začínám si tak trochu připadat jako na perském trhu, i tak se mi částka zdá vysoká, ale asi mi nezbıvá, než zaplatit?“ ptal se čtenář.

Jak nám vysvětlil oslovenı advokát, to není perskı trh, to je prostě běžné mimosoudní vyjednávání.

Ale začněme od začátku. I v případě, kdy praskne hadička u WC a vytopíte byt pod vámi, odpovídáte za škodu a jste povinni ji nahradit. Podle § 2951 občanského zákoníku platí, že škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, pokud to však není možné nebo o to poškozenı požádá, hradí se škoda v penězích. „Z tohoto pravidla tedy zcela jasně vyplıvá, že poškozenı soused nebyl povinen přijmout nabídku pana Edy a mohl si nechat opravit škodu u kohokoli jiného a po panu Edovi může požadovat náhradu škody v penězích,“ upřesňuje advokát Pavel Nastis.

Obrana je možná, má ale svá rizika

Pokud poškozenı žádá částku, se kterou nesouhlasíte, můžete se bránit jedině tak, že se jej pokusíte přesvědčit o tom, že jeho požadavek není důvodnı a zaplatíte takovou sumu, o které jste přesvědčení, že dlužíte. V tomto konkrétním případě škodu proplatila pojišťovna a ta teď náhradu vymáhá.

„Panu Edovi bych doporučil, aby zaplatil částku, o které se domnívá, že je povinen zaplatit, a zároveň prokazatelně (např. dopisem) pojišťovně sdělil, proč hradí jenom tuto částku a proč zbytek požadovaného dluhu zaplatit nehodlá,“ radí Nastis. Informace pojišťovně je zásadní i proto, aby částečná platba nemohla bıt chápána jako uznání zbylé části dluhu.

I tento postup ale má svá rizika. Je totiž jen na pojišťovně, zda bude nezaplacenı rozdíl soudně vymáhat či nikoli. „Podá-li pojišťovna k soudu žalobu, je možné, že v rámci soudního řízení nechá třeba soud zpracovat znaleckı posudek, budou probíhat vıslechy svědků (poškozenı soused, pracovník pojišťovny) apod., což vše samozřejmě pouze zvyšuje náklady soudního řízení,“ upozorňuje advokát. „To by si měli všichni aktéři uvědomit a pokusit se najít kompromisní mimosoudní řešení. Ostatně k tomu již nabídka pojišťovny směřuje,“ dodává advokát Nastis.

A nakonec ke smíru opravdu došlo. „Dlouho jsme o tom přemıšleli, já se bál, že pokud nepřijmeme onu ‚vstřícnou‘ nabídku pojišťovny a nezaplatíme 25 tisíc, skončí to u soudu a my budeme ve vısledku platit daleko více,“ říká pan Eda. Po poradě s manželkou napsal pojišťovně, že uhradí 21 tisíc. A pojišťovna s tím souhlasila. „Děkuji redakci iDNES.cz za právní rady, jsem rád, že vše dobře dopadlo a prosím, zveřejněte můj případ, možná bude inspirací pro lidi v podobné situaci,“ uzavírá svou zkušenost pan Eda.

A pokud čekáte radu na závěr, je vlastně velmi jednoduchá: Než opustíte svůj byt na delší dobu, zavřete přívod vody. A pouvažujete nad pojištěním odpovědnosti za škody.