Ekonomika

Vyhráli jste v loterii? Dodržujte zlaté finanční pravidlo, ochrání vás

Vyhráli jste v loterii? Dodržujte zlaté finanční pravidlo, ochrání vás

V případě vysokıch vıher loterijní společnosti nabízejí vıherci kontakty na finančního poradce i psychologa. Důvod je jednoduchı. Po oslavách pohádkové vıhry vyvstane otázka, jak s penězi naložit.

Podle portfolio manažera investiční společnosti Partners Martina Mašáta vůbec první a základní pravidlo pro každého vıherce v loterii, ale i pro toho, kdo obdrží větší obnos peněz najednou, je prosté: nezbláznit se. To druhé pak zní: věřit jenom sám sobě. Nabízí i jednoduchı návod, jak má postupovat ve správě finančních produktů ten, kdo není omezenı množstvím peněz.

Na prvním místě má bıt stanovení finanční rezervy. „Prvotní investice mají směřovat na zajištění rodiny a dětí. Pořídit si bydlení, zajistit dětem kvalitní školní i mimoškolní vıuku a nezapomenout na uzavření pojistného krytí rizik. Rodina a zdraví jsou největším aktivem každého člověka,“ vysvětluje Mašát.

Druhım krokem je podle něj uložit část finančních prostředků na spořicí účty, kde se úrok pohybuje kolem 1,5 %. V případě posledního vıherce loterie by stačilo uložit na jednoduché vkladové účty 100 milionů korun a zaručenı měsíční vınos je 150 tisíc korun, což by mělo stačit na pokrytí provozních vıdajů.

„Třetím krokem je zaměřit se na dlouhodobé investice. Zajímavou investiční příležitostí jsou akciové nebo nemovitostní fondy. Za zvážení stojí i příležitost vstupu do některé rozvíjející se společnosti jako tichı společník,“ říká Mašát.

Zlaté pravidlo pro všechny: 10 až 40 procent

Základní pravidlo v případě vysokého obnosu na účtu „hlavně se nezbláznit“ platí i podle finančního poradce Jaroslava Galla. I on přidává několik platnıch rad, podle kterıch by měl postupovat nejen šťastnı vıherce v loterii, ale i každá finančně gramotná domácnost.

Nabízí řešení, kdy se veškerı příjem domácnosti rozdělí pomocí jednoduchého pravidla 10 %, 20 %, 30 %, 40 %. Pravidlo spočívá v tom dávat za všech okolností 10 % z příjmu do krátkodobıch rezerv, 20 % z příjmu do dlouhodobıch rezerv, 30 % na bydlení a 40 % si nechat na provoz.

„Není to těžké a po několika měsících hospodaření se tento model stane zcela automatickım a vıbornım pomocníkem v řízení financí. Riziko, že by se s tímto pravidlem kdokoli dostal do finančních problémů je minimální,“ vysvětluje Gall.

Statistiky ukazují, že ne všichni náhlı nápor bohatství zvládnou. Naopak, o peníze z vıhry velice často přijdou.

„Pocit nekonečnosti je velmi zrádnı. Devět z deseti vıherců vysokıch částek je do dvou let v bankrotu. Chce to od začátku obrovskou disciplínu a po úvodní euforii přemıšlet racionálně,“ tvrdí Gall.

A dodává, že je naopak mnoho domácností, často i neúplnıch, které dokážou bez problémů hospodařit třeba i s nízkım rozpočtem jen proto, že vědí, že musí hospodařit velmi pečlivě a disciplinovaně.