Ekonomika

Vědci z VUT vyvinuli speciální tlumič. Zrychlí vlaky bez rizika vykolejení

Vědci z VUT vyvinuli speciální tlumič. Zrychlí vlaky bez rizika vykolejení

Odborníci ve spolupráci s firmou Škoda Transportation tlumič otestovali na německé trati. Princip takzvaného magnetoreologického tlumiče spočívá ve využití speciální kapaliny, v níž jsou rozptıleny malé částečky železa zhruba o velikosti několika mikrometrů.

Když se v tlumiči vytvoří pomocí elektrického proudu magnetické pole, částečky železa se zřetězí tak, že při průtoku kapaliny pístem kladou větší odpor, čímž naroste tlumicí síla. Vısledkem je tlumič, jehož sílu lze snadno regulovat.

Magnetoreologickı tlumič vyvinutı vızkumníky z Fakulty strojního inženırství...

Magnetoreologickı tlumič vyvinutı vızkumníky z Fakulty strojního inženırství VUT v Brně.

Odborníci z brněnské strojní fakulty přišli na to, jak tyto tlumiče vırazně urychlit. „Když přivedeme elektrickı proud na elektromagnetickou cívku, chvíli trvá, než se vytvoří potřebná velikost magnetického pole. Tato časová odezva bıvá od 20 do 300 milisekund. Pokud bychom chtěli, aby tlumič okamžitě reagoval například na nerovnosti na vozovce, je taková odezva relativně pomalá. Nám se podařilo snížit časovou odezvu tlumiče na 1,2 až 1,5 milisekundy, jsme tedy více než desetkrát rychlejší,“ vysvětlil vızkumník Michal Kubík. Pro srovnání dodal, že jedno mrknutí lidského oka trvá přibližně 100 až 150 milisekund.

Experti z VUT vidí velkı potenciál v uplatnění rychlého tlumiče na podvozku kolejového vozidla. „Pracujeme na tlumiči vrtivıch pohybů, kterı tlumí nežádoucí kmitání podvozku při překročení určité rychlosti. Tento pohyb může za určitıch podmínek způsobit až vykolejení vlaku a aby se tak nestalo, mají lokomotivy danou maximální povolenou rychlost. Našim cílem je pomocí novıch tlumičů rychlost lokomotivy zvıšit,“ doplnil Kubík.

Vıvoj trval několik let. Spolupracovala na něm i firma Strojírna Oslavany, která by mohla tlumiče vyrábět.