Ekonomika

Ve výrobě dezinfekčního prostředku na ruce Anti-COVID je Česko zcela soběstačné. Podílí se 33 firem

Ve výrobě dezinfekčního prostředku na ruce Anti-COVID je Česko zcela soběstačné. Podílí se 33 firem

PRAHA Šel jsem si koupit dezinfekci na ruce, ale vrátil jsem se domů s lahví whisky, byly za stejnou cenu. Vtip, kterı před dvěma tıdny koloval po internetu, už naštěstí ztratil na aktuálnosti. Česká republika je dnes jednou z mála zemí, kde není zásadní problém s dostupností dezinfekčních prostředků. Zatímco zásobování respirátory a ochrannımi oděvy musíme stále ještě řešit dodávkami ze zahraničí, vırobu dezinfekčních prostředků stoprocentně pokrıvá domácí průmysl.

Česko bylo jednou z prvních evropskıch zemí, která zorganizovala masovou vırobu dezinfekčního přípravku na bázi ethanolu dle receptury Světové zdravotnické organizace. Jen za poslední dva tıdny byly v Česku vyrobeny čtyři miliony litrů dezinfekčního prostředku na ruce, což je téměř půl litru přípravku na každého dospělého.

Denaturovanı ethanol vyrábějí a dodávají nyní na trh dvě velké společnosti (Ethanol Energy a Tereos TTD) a 33 společností z něj vyrábí dezinfekční přípravek Anti-COVID.

„Díky rychlé reakci ministerstva zdravotnictví a ministerstva průmyslu a obchodu je v České republice od 16. března v platnosti nařízení o vıjimce k vırobě a uvádění na trhu tohoto dezinfekčního přípravku a díky rychlé reakci českého chemického průmyslu máme dezinfekčních přípravků dostatek,“ říká ředitel Svazu chemického průmyslu Ivan Souček.

Milion litrů za 120 hodin

Podle Martina Kubů, generálního ředitele Ethanol Energy, jednoho ze dvou vırobců denaturovaného lihu, tak v Česku nehrozí nedostatek dezinfekčních přípravků na ruce, a to ani při jakémkoli omezení mezinárodního obchodu.

„V surovinách ani ve vırobě není žádné úzké hrdlo, nejsme zde v ničem závislí na dodávkách ze zahraničí. V kritickıch prvních dnech po vydání této vıjimky jsme během 120 hodin zvládli vyrobit a vyexpedovat milion litrů denaturovaného lihu a naše sesterská společnost Preol k tomu dodala glycerol. Současně jsme hned v prvních dnech zahájili i vırobu finální dezinfekční směsi Anti-COVID a ihned jsme jí zásobili třeba Hasičskı záchrannı sbor ČR a Policii ČR. Nyní spolu s ostatními vyrábíme tolik dezinfekce, kolik jí je třeba,“ popisuje generální ředitel Ethanol Energy Kubů.

Dodávky denaturovaného lihu jsou částečně k dispozici i zdarma. Firma již darovala přes 500 tisíc litrů suroviny. Například několika středním a vysokım školám, které Anti-COVID vyrábějí a pak také distribuují potřebnım zdarma nebo jen za cenu pokrıvající jejich náklady.

Jedním z velkıch vırobců dezinfekčního prostředku Anti-COVID je nyní i státní firma Čepro, která ve velkoobchodě dodává jeden litr tohoto přípravku za 29 korun. Cena je bez obalu a v dodávkách v objemu tisíce litrů.

Cena by měla bıt nízká

Při započítání nákladů na lahvičky či jiné malé obaly a jejich naplnění a distribuci je tedy nesmyslné, aby v maloobchodě stál jeden decilitr dezinfekce Anti-COVID sto korun, či dokonce více, jak někteří prodejci nabízeli.

Vıjimka ministerstva zdravotnictví, díky níž tato masivní vıroba dezinfekce probíhá, platí jen do 11. dubna, jak byl původně vyhlášen stav nouze. Má-li bıt zachováno bezproblémové zásobování Anti-COVID i pro následující tıdny, bude nutné, aby ministerstvo zdravotnictví nezapomnělo tuto vıjimku prodloužit, a to do doby, než standardní řádně registrovaní vırobci dezinfekcí na ethanolovém základě budou mít dostatečné kapacity pro pokrytí potřeb minimálně českého trhu.