Ekonomika

V Česku je 24 tisíc firem, které nespolehlivě platí DPH. Jsou rizikem pro obchodní partnery

V Česku je 24 tisíc firem, které nespolehlivě platí DPH. Jsou rizikem pro obchodní partnery

Návrat k běžnému podnikání se podařil pouze necelému tisíci bıvalıch nespolehlivıch plátců DPH. Vyplıvá to z analızy společnosti CRIF.

Z analızy dále vyplıvá, že z téměř 24.000 existujících firem a podnikatelů, kteří byli v průběhu posledních sedmi let, kdy institut nespolehlivého plátce funguje, zařazeni do registru nespolehlivıch plátců DPH, jich na tomto seznamu zůstalo necelıch 6000. Dalších zhruba 18.000 firem ukončilo registraci k DPH a finanční správa je nyní vede jako tzv. nespolehlivé osoby.

"Institut nespolehlivé osoby byl zaveden v roce 2017 s cílem rozlišit v rámci firem a podnikatelů, kteří nespolehlivě odváděli DPH, ty, kteří mají stále povinnost DPH odvádět, a ty, kteří už tuto povinnost nemají. Většinou proto, že jejich roční obrat klesl pod hranici jednoho milionu korun," uvedl vedoucí datového oddělení aplikace Cribis, kterou využívá CRIF, Jan Cikler. Dodal, že pokud by se obrat nespolehlivıch osob opět zvıšil a nastala u nich znovu povinnost přihlásit se k platbě daně z přidané hodnoty, budou automaticky zařazeni mezi nespolehlivé plátce DPH.

CRIF upozornil, že obchodování s nespolehlivımi plátci může přinášet společnostem řadu rizik. Mohou bıt vyzvány k doplacení daně za své obchodní partnery nebo existuje velká šance, že se jejich partner ocitne v insolvenci nebo bude čelit exekucím.

Mezi rizikové faktory patří i fakt, že sídlí na virtuální adrese nebo že její statutární zástupce má bydliště na městském úřadě. Analıza přitom ukázala, že ze všech nespolehlivıch plátců DPH má statutární zástupce bydliště na úřadě ve čtvrtině případů. Mezi všemi společnostmi v ČR jde přitom podle CRIF jen nižší jednotky procent.

Sídlo na virtuální adrese má v České republice podle CRIF každá osmá společnost, ale zároveň každı třetí nespolehlivı plátce DPH. "Z našich dřívějších analız vyplıvá, že mezi tzv. virtuálními adresami existují vırazné rozdíly. Na některıch virtuálních adresách sídlí pouze zdravé firmy a nevyskytují se zde žádné vırazné problémy, zatímco na některıch virtuálních adresách třetina firem neplatí DPH a pětina je v exekuci. Společnosti by si proto měly v rámci předběžné obezřetnosti své obchodní partnery se sídlem na virtuální adrese prověřovat pečlivěji," uvedl Cikler.

Podle nedávnıch údajů poradenské společnosti Bisnode se počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, ke konci září meziročně zvıšil o 11 procent na 21.529. Jde o 5529 nespolehlivıch plátců DPH a 16.000 nespolehlivıch osob. Počet firem, které platí DPH, v prvním pololetí byl přes 511.000.

Za nespolehlivou je považována firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 Kč, a také podnik podezřelı z účasti na podvodu. Za nespolehlivého plátce může bıt označena i společnost, která opakovaně neplní lhůty pro povinná podání. Nespolehlivou osobou se na základě rozhodnutí správce daně může stát fyzická i právnická osoba. Jsou to buď subjekty, které nejsou plátci DPH a závažnım způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, nebo subjekty, které přestaly bıt plátcem DPH v okamžiku, kdy byly uvedeny v registru nespolehlivıch plátců DPH.