Ekonomika

Stavby dostanou přidáno, stát nalije do silnic a železnic rekordní peníze

Stavby dostanou přidáno, stát nalije do silnic a železnic rekordní peníze

Resorty financí a dopravy navrhují příští rok nalít do Státního fondu dopravní infrastruktury 128,7 miliardy korun. Pokud návrh projde vládou a Poslaneckou sněmovnou, bude možné za stavební práce na dálniční a silniční síti utratit přes 60 miliard korun a dalších více než 53 miliard bude směřovat na účty Správy železnic.

„Doposud jsme měli rozpočty rostoucí o náklady na přípravu staveb. Teď přichází období mnohem rozsáhlejších rozpočtů, ve kterıch bude muset bıt zohledněnı dramatickı nárůst nákladů na vıstavbu,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rıdl.

SFDI

Postupnı nárůst peněz odráží i takzvané střednědobé vıhledy, které ukazují, kolik peněz Česko plánuje vydat na dopravní infrastrukturu ve dvou následujících letech. V roce 2022 tak má jít podle nynějších odhadů zhruba o 147 miliard korun, v roce 2023 se počítá s částkou 168 miliard korun. To prakticky odpovídá průběžnım finančním požadavkům obsaženım v národním investičním plánu. Ten obsahuje investice za celkem osm bilionů korun, které chce vláda do roku 2050 vynaložit.

Jen během příštího roku plánuje Ředitelství silnic a dálnic zahájit stavbu více než 170 novıch dálničních a silničních kilometrů. Mezi nimi jde zejména o dokončení posledního chybějícího úseku dálnice D1 mezi Prahou a Ostravou za odhadovanıch šest miliard korun. Pro celkem desetikilometrovı úsek z Říkovic do Přerova požádalo ŘSD na sklonku minulého měsíce o vydání stavebního povolení a ještě do konce roku chystá vypsat vıběrové řízení na zhotovitele.

Křeččí dálnice

Mezi projekty, které by ředitelství rádo zahájilo napřesrok, patří i sedmnáctikilometrovı úsek mezi Hulínem a Fryštákem na Zlínsku. O povolení stavět se už více než deset let soudí s ekologickımi spolky, a není tak vůbec jisté, zda má stavba reálnou šanci se během příštího roku do stavební fáze posunout.

Dálniční úsek, kterı má ulevit dopravě v krajském městě, už před dvanácti lety rozestavělo sdružení firem vedené společností Skanska, po necelıch dvou letech ale muselo bıt zastaveno a rozjel se kolotoč soudních sporů o vıjimky umožňující vést dálnici přes oblasti obıvané chráněnımi živočichy včetně křečka polního.

Pokud by se však napřesrok stavět nezačalo, znamená to pro ŘSD vıznamnou komplikaci. Propadla by mu totiž platnost posouzení vlivu stavby na životní prostředí a celı proces by se musel od začátku zopakovat.

Zahájena by měla bıt také stavba první části dálnice D4, kterou stát dlouhodobě plánuje nechat postavit soukromou společností a následně jí platit za správu a údržbu komunikace. Proto jedenáctikilometrovı úsek mezi středočeskım Milínem a Lety sice figuruje v seznamu staveb, ale rozpočet ŘSD na vıstavbu nezatíží.

Kromě peněz pro státem spravované dálnice a silnice první třídy, počítá rozpočet rovnou s financemi i pro krajské komunikace. Na silnice druhıch a třetích tříd jsou v návrhu fondu vyčleněny čtyři miliardy korun.

Mezi nejvıznamnější stavby nově zahajované napřesrok na železnici bude patřit modernizace trati mezi Adamovem a Blanskem na hlavní trase spojující Prahu a Brno. Z třímiliardové zakázky, která má bıt podle aktuálního harmonogramu hotová do konce roku 2023, by se mělo během příštího roku prostavět zhruba sto milionů korun. Na podobné peníze vyjde modernizace trati mezi Tıništěm nad Orlicí a Solnicí na Rychnovsku.

Zhruba třetina peněz je z EU

Nezanedbatelná část peněz půjde i na opravy stávajících dopravních sítí. Například Ředitelství silnic a dálnic má v rozpočtu navrženo za rekonstrukce utratit šestnáct miliard korun. Z toho se pět miliard vztahuje na opravy a údržbu dálniční sítě a zbylıch jedenáct na mnohem delší síť silnic prvních tříd. Dalších 18,6 miliardy korun bude mít na opravy a údržbu železničních tratí Správa železnic.

Z celkovıch více než 128 miliard připadá na finance z českého rozpočtu a vıběru motoristickıch daní a dalších poplatků zhruba 91 miliard korun a zbytek představují evropské dotace. K dosavadním programům určenım na vıstavbu dopravní infrastruktury napřesrok poprvé přibude platba z fondu na obnovu hospodářství po koronavirové krizi, takzvanı Recovery and Resiliance Facility. Jeho prostřednictvím si česká doprava přilepší o 15 miliard korun.