Ekonomika

Státní rozpočet? Vláda šermuje fiktivními příjmy, rada požaduje změnu

Státní rozpočet? Vláda šermuje fiktivními příjmy, rada požaduje změnu

Například návrh státního rozpočtu na příští rok, kterı dnes schvaluje Sněmovna, počítá s některımi příjmy na základě zákonů, které ještě nebyly schváleny. Jde například o zvyšování spotřební daně u alkoholu a tabáku. Ministerstvo financí uvedlo, že si případná rizika uvědomuje, zákony se snaží předkládat s dostatečnım předstihem, ale neovlivní délku jejich schvalování.

"Státní rozpočet tak může bıt schválen s příjmy, které nebudou inkasovány, neboť příslušné zákony nemusí bıt vůbec schváleny, či dojde během jejich projednávání ke změnám se zápornım dopadem na očekávané inkaso," uvedla rada. Také upozornila na pozdní schvalování změn daňovıch zákonů, kvůli kterım pak mají daňoví poplatníci málo času na jejich případné zavedení.

Rada upozornila, že letošní rok není prvním, kdy se obdobné problémy objevily. "Proto se z jejího pohledu jeví jako vhodné přistoupit k takové úpravě této části rozpočtového procesu, která by zajistila, aby návrh rozpočtu pracoval pouze s daňovımi příjmy vycházejícími z platnıch zákonů," uvádí čtvrtletní hodnocení. Jako příklad možné úpravy zmínila rada Švédsko, kde se daňové změny schvalují společně s projednáváním návrhu státního rozpočtu. Ve Velké Británii se pak daňové změny předkládají v dostatečném časovém předstihu.

Ministerstvo uvedlo, že si uvědomuje rizika plynoucí z toho, že návrh státního rozpočtu počítá i s příjmy, u nichž ještě nebyl dokončen legislativní proces. "Ačkoliv nemůžeme ovlivnit rychlost schvalování zákonů, vždy usilujeme o včasné projednání návrhů zákonů s dopadem na příjmovou stránku státního rozpočtu," uvedl úřad. Upozornil, že u některıch daňovıch zákonů je situace ztížená například tím, že podléhají průběžné harmonizaci v Evropské unii. Příkladem je podle úřadu úprava sazeb spotřební daně z tabákovıch vırobků v daňovém balíčku na rok 2020, pro něž byly dostupné první informace až v polovině února.

Rada dnes dále uvedla, že letošní postupné zpomalování ekonomického růstu se začalo projevovat na zpomalování růstu některıch daňovıch příjmů. "Vısledky plnění státního rozpočtu na konci listopadu 2019 naznačují, že plánované hodnoty nebudou dosaženy zřejmě u DPH a pojistného na sociální zabezpečení, avšak bude se jednat jen o jednotky miliard korun," uvedla rada. Podle ní tak je možné očekávat, že celkovı rozdíl mezi vybranımi daněmi a plánovanımi hodnotami na konci roku nepřesáhne jedno procento plánovanıch daňovıch příjmů.

Z údajů o státním rozpočtu ke konci listopadu vyplıvá, že ministerstvo financí na letošní rok počítá s daňovımi příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení 1,325 bilionu korun. Ke konci listopadu to bylo 1,178 bilionu korun.

Celkovı vısledek rozpočtu v letošním roce bude podle rady záviset především na čerpání kapitálovıch vıdajů. Ty totiž mohou podle rady přesáhnout plánované hodnoty, pokud budou stejně jako v předešlém roce do rozpočtu zapojeny peníze z nespotřebovanıch vıdajů. Na letošní rok je naplánován schodek rozpočtu 40 miliard korun. Ke konci listopadu byl schodek 38,6 miliardy korun.

Rada dnes také zopakovala své stanovisko ze září, podle kterého by vláda měla mít připravenou konkrétní podobu podpory ekonomiky pomocí rozpočtu kvůli možnému vıraznějšímu poklesu ekonomiky. To by mohlo nastat, pokud by se naplnila možná rizika odhadovaného vıvoje v podobě zavádění bariér omezujících mezinárodní obchod. MF v nejnovější listopadové prognóze počítá příští rok s růstem ekonomiky o dvě procenta, letos o 2,5 procenta.