Ekonomika

Startup z Holešovic odhalil vesmírným detektorem Raffaelův obraz

Startup z Holešovic odhalil vesmírným detektorem Raffaelův obraz

InsightART je dceřinou společností firmy ADVACAM a jejími zakladateli jsou fyzik Josef Uher, podnikatel Jan Sohar a restaurátor Jiří Lauterkranc. Startup vyvinul speciální detektor, kterı přináší kosmickou technologii zpět na Zemi a skenuje s ním umělecká díla, čímž po vrstvách odhaluje jejich DNA. V minulosti tak například objevil novı obraz Vincenta van Gogha.

Přesně 500 let od smrti umělce Raffaela Santiho se nyní českému projektu povedlo ověřit pravost obrazu Madona s dítětem. „Dlouho se pochybovalo, ale je to skutečně Raffael,“ potvrzuje bıvalı ředitel Národní galerie Jiří Fajt.

O hodnotě obrazu se dá jen spekulovat, rozhodně se ale jedná o hodnotné dílo. „Odhadoval bych stovky milionů eur,“ říká Fajt.

Obraz byl namalovanı na objednávku papeže Lva X v roce 1517 pro umístění na oltář ve Svaté chıši v Loretu.Raffaelova Madona s dítětem z roku 1517 zůstala ve Vatikánu až do roku 1798, kdy byla pod patronátem papeže Pia VI. Po obsazení Říma bonapartisty roku 1798 bylo dílo odvezeno do Paříže, kde setrvalo v Napoleonovıch sbírkách až do jeho pádu v roce 1813.

Následně obraz přechází do vlastnictví francouzského krále z rodu Bourbonů Ludvíka XVIII, kterı jej záhy prodává do Londına prvnímu místopředsedovi univerzity v Newcastle Charlesovi Bosanquetovi, jehož rodina vlastnila obraz až do roku 1928, kdy se prostřednictvím obchodníka s obrazy Dr. Hahna stěhuje zpět do Francie.

V Paříži obraz zakoupil Ernst Bleuer, kterı ho převezl do Prahy a následně odprodal Otomaru Švehlovi. Švehla obraz nabídl k odkupu prezidentské kanceláři Československa a také říšskému kancléři Adolfu Hitlerovi. K prodeji nakonec nedošlo a po Švehlově úmrtí přechází dílo do vlastnictví jeho manželky Emile Švehlové. V roce 1992 obraz na Slovensku zakoupil českı podnikatel, kterı jej odvezl do ciziny.

Po dlouhıch analızách a pokusech o restaurování obrazu byla do procesu zkoumání přizvána společnost InsightART se svım robotickım skenerem RToo, kterı je specializovanı na průzkum umění.Přístroj využívá částicovı detektor, vyvinutı v CERNu, používanı i ve vesmírném vızkumu, a vyráběnı českou firmou Advacam.

Díky ionizujícímu záření a supercitlivému detektoru jsou schopni odhalit každı tah štětcem, použité materiály v barvách i překreslená díla zakrytá nánosem nové barvy

„Tato technologie, která je mimo jiné využívána i pro měření radiace na Mezinárodní kosmické stanici (ISS), je schopna detekce a počítání jednotlivıch fotonů záření, a navíc dokáže rozlišit jejich vlnovou délku,“ představuje technologii fyzik a technologickı šéf InsightARTu Josef Uher.

„Klasickı rentgen používanı doposud vytváří černobílé snímky. RToo ale poskytuje spektrální rentgenové snímky, ve kterıch vyniknou různé materiály na základě jejich prvkového složení,“ vysvětluje.

Dílo bylo skenováno metodou spektrální rentgenové radiografie a vısledné skeny odhalily detailní strukturu vnitřní vıstavby Raffaelova obrazu. „ Ze spektrálních radiografickıch snímků lze vyčíst, že celková koncepce malby byla precizně promyšlena od podkladovıch vrstev až po finální lazury. Je evidentní že koncept tohoto obrazu Raffael osobně promıšlel do nejmenších detailů a s jasnou vizí o jeho finální podobě,” uvádí k vısledkům průzkumů restaurátor Jiří Lauterkranc.

Díky využití vesmírné technologie se startup InsightART mohl přihlásit do businessového inkubátoru Evropské kosmické agentury. „Jsme zvyklí na různé využití technologií; od družicovıch dat, navigačních systémů po letouny a družice. Spojení s uměním je ale velice netradiční a takovı projekt máme v inkubátoru pouze jeden ,“ říká projektovı manažer ESA BIC Prague Michal Kuneš.

„Díky inkubátoru Evropské kosmické agentury jsme byli schopni sestavit náš první prototyp rentgenového skeneru pro analızu uměleckıch děl. V této první fázi jsme také mnoho úsilí věnovali vızkumu, testování aparatury a nastavování technologickıch procesů, k čemuž byla podpora ESA BICu velmi důležitá,” dodává závěrem Lauterkranc.

Firmě se v inkubačním programu podařilo napojit na londınskou aukční síň Sotheby´s a rozjet podnikání na mezinárodním trhu. V současnosti InsightART provázán se světovımi odborníky z vıznamnıch muzeí, galerií i aukčních síní.