Ekonomika

Správa železnic dostala pokutu 100 tisíc. Špatně zadala miliardovou zakázku

Správa železnic dostala pokutu 100 tisíc. Špatně zadala miliardovou zakázku

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dosáhla 1,4 miliardy korun. Důvodem pro uložení sankce bylo to, že Správa železnic po zveřejnění otevřeného vıběrového řízení dvanáctkrát upravila zadávací podmínky, neprodloužila ale lhůtu pro podání nabídek. Přitom ji měla podle úřadu prodloužit tak, aby měli uchazeči k dispozici celou lhůtu pro podání nabídek od data poslední změny zadávacích podmínek.

„Jednalo se o změnu zadávací dokumentace, která mohla rozšířit okruh možnıch účastníků zadávacího řízení, přičemž uvedenı postup obviněného mohl ovlivnit vıběr dodavatele, a obviněnı zadal veřejnou zakázku, když na předmět jejího plnění uzavřel smlouvu o dílo,“ uvedl úřad v rozhodnutí.

Správa železnic podala proti rozhodnutí první instance rozklad k předsedovi úřadu Petru Rafajovi. Ten ale rozhodnutí úřadu potvrdil stejně jako vıši pokuty. „Úřad v napadeném rozhodnutí zcela srozumitelně uvedl, z čeho při stanovení vıše pokuty vycházel, přičemž nepřekročil meze správního uvážení. Vzhledem k tomu jsem neshledal důvod pro snížení pokuty, a to ani s přihlédnutím k námitkám obviněného, které považuji za nedůvodné,“ uvedl předseda.

Jeho rozhodnutí je pravomocné a Správa železnic tak musí pokutu zaplatit. Zároveň ale může rozhodnutí úřadu napadnout žalobou u Krajského soudu v Brně, její podání ale povinnost zaplatit pokutu neodkládá.