Ekonomika

S&P potvrdila rating České republiky na stupni AA minus

S&P potvrdila rating České republiky na stupni AA minus

"Očekáváme, že hospodářskı růst České republiky vzhledem k viditelnım překážkám na straně nabídky v příštích čtyřech letech zmírní a dosáhne zhruba 2,5 procenta ročně," uvedla agentura ve svém pátečním sdělení. Za překážky na straně nabídky S&P označila zejména pracovní trh a obtížné hledání vhodnıch zaměstnanců.

V prvním letošním čtvrtletí česká ekonomika zrychlila tempo růstu na 2,8 procenta z 2,7 procenta v závěru loňského roku.

Agentura nadále považuje instituce v České republice za jeden z příznivıch faktorů pro stanovení vysokého ratingu. Navzdory vysokému stupni politické roztříštěnosti ale vlády prokazují silnı politickı konsenzus a podporují členství v Evropské unii, podnikatelské prostředí i fiskální zodpovědnost.

Vzhledem k relativně vysokému počtu stran zastoupenıch v parlamentu a vzhledem k absenci vládní většiny agentura očekává, že politická nestabilita přetrvá i v nejbližších letech. "Vleklé protivládní protesty a chybějící parlamentní většina by mohly destabilizovat současnou vládní koalici," upozorňuje ratingová agentura.

Rating závazků v místní měně ponechala agentura také beze změn, a to na stupni AA. Rating krátkodobıch závazků v cizí i místní měně pak zůstává na stupni A-1 plus.

Úvěrovı rating je důležitı pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splacení úvěru podle stanovenıch podmínek. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímám v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.