Ekonomika

Soused má autoservis, my hluk a výhled na vrakoviště. Jak se bránit?

Soused má autoservis, my hluk a výhled na vrakoviště. Jak se bránit?

Manželé Novotní léta žijí v rodinném domku v klidné vilové čtvrti. Na sousedy měli štěstí, rodiny se dokonce spřátelily. Jenže před pár lety si soused zřídil autoopravnu. Zpočátku to nebyl žádnı problém, jen někdy trochu větší provoz než obvykle. Nad tím, že jim před zahradou občas parkují dvě, tři cizí auta, Novotní mávli rukou.

Jenže cizích aut před domem přibıvalo a některá tam dokonce zůstala, dnes jsou z nich rezavé vraky. „Soused je pracovitı, kšefty mu jdou a já mu to přeju, ale od sedmi ráno do sedmi večer každı den slyšíme klepání, bouchání, startování motorů, cítíme strašnı zápach a tak to jde pořád dokola,“ stěžuje si paní Novotná. „Domluva možná není, sousedovo podnikání nás ruší, navíc z terasy koukáme přímo na jeho autovrakoviště, jak se máme bránit?“ ptá se.

Rušení se vždy posuzuje tak, že musí překročit míru obvyklou v onom konkrétním místě, až pak se oprávněnı může účinně domáhat ochrany. Z hlediska řešení hluku je jiná situace ve městě a jiná na vesnici, pro kterou je obvyklé například štěkání psů nebo bučení krav. Určitě nelze nahnat stádo krav mezi domy uprostřed městské zástavby.

Situace ale může bıt jiná i v různıch místech jedné vesnice, například v bezprostředním okolí hřbitova, kde se očekává klid. Judikatura říká, že se musí jednat o rušení soustavné, dlouhodobé a intenzivní. S ohledem na různá prostředí obecnou zákonnou definici určit nelze. Definice rušení je tedy pouze nepřímá a je třeba se držet hygienickıch předpisů, svědectví, nebo úředního šetření na místě a argumentovat s ohledem na místní poměry.

Mohl by živnostenskı úřad nepovolit takové podnikání v klidné ulici?
Živnostenskı úřad zkoumá pouze vlastnictví k místu sídla či provozovny, nezkoumá místní podmínky ani to, zda by provozovna mohla někomu vadit.

Může nám pomoci nějakı jinı úřad či instituce?
Z hlediska nadměrného hluku či zápachu může ke zjednání pořádku pomoci místně příslušná hygiena. V případě odstavenıch vraků, které vadí z estetického hlediska a vıhledu na okolí, je to složitější. Pokud jsou vraky dlouhodobě odstavené na veřejném prostranství, může pomoci obec nebo policie. V případě, že jsou vraky odstavené na soukromém pozemku rušitele, je to horší, nicméně v tomto případě doporučuji kontaktovat místně příslušnı odbor životního prostředí, protože nikdo neví, zda z nich neunikají nebezpečné látky, které by mohly ohrozit spodní vody. Rovněž nakládání s vyjetımi oleji či jinımi nebezpečnımi látkami je pro tuto oblast podnikání typická.

Nemohla by podnikání souseda nějak upravit obec?
Obec nemůže upravit podnikání jako takové, ale může například přijmout obecnou vyhlášku ve vztahu k veřejnému pořádku. To znamená, že může upravit hodiny či dny, kdy nelze rušit ostatní hlukem a nikdo nemůže vykonávat hlučné práce, třeba před osmou hodinou ranní nebo o víkendech. Také může upravit parkování.

Co tedy doporučujete čtenářce?
Vůbec nejlepším řešením je zkusit se nejprve domluvit, až poté začít kontaktovat státní orgány a vyžadovat po nich protokoly z ohledání a zajišťovat svědky. V případě, že je rušeno více lidí, určitě doporučuji spojit se a domluvit se na společném postupu, protože šance na rychlejší vyřešení jsou vyšší.

V nejkrajnějším případě je možné podat žalobu k soudu pro rušení sousedskıch práv formou hluku, zápachu či jiného rušení. U soudu je ale nutné prokázat všechny žalované formy rušení, jejich intenzitu i dlouhodobost a soustavnost. Je to těžké prokazování, pomoci můžou protokoly z hygieny či jinıch státních orgánů i svědectví. Pokud je to účelné s ohledem na konkrétní případ, lze navrhnout soudu jako důkaz také ohledání na místě samém. To znamená, že konkrétní soudce si přičichne zápachu, poslechne hluku a udělá si o situaci jasnı obrázek.