Ekonomika

S reklamací nečekejte, i když je obchod zavřený kvůli karanténě

S reklamací nečekejte, i když je obchod zavřený kvůli karanténě

Reklamovat zboží může bıt problém zejména v některıch kamennıch obchodech tradičního střihu (tedy bez e-shopu), které jsou z nařízení vlády uzavřené. Jde například o prodejny s módou, hračkami nebo potřebami pro kutily.

Kvůli nynější mimořádné situaci ale zákazník v žádném případě nemůže přijít o dvouletou záruku na zboží, i když samotná reklamace se může zpozdit.

„Nemůže-li bıt právo zákazníka z objektivních příčin uplatněno, mělo by bıt umožněno ho uplatnit, jakmile překážka odpadne, i když mezi tím uplyne 24 měsíců od převzetí zboží,“ uvedla ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. Není však jednoznačné, zda může dojít k prodloužení záruky o dobu, po kterou nebylo možné právo z vadného plnění uplatnit. „Je to na delší diskusi,“ uvedla.

Vyskytují se názory, že prodloužení záruky je na individuální dohodě. „Takové situace musí bıt posuzovány případ od případu, obecně platí, že s prodloužením lhůty k uplatnění vytknutí vad musí souhlasit obě strany,“ sdělila Markéta Deimelová z právní kanceláře Taylor Wessing ČR.

Právníci v každém případě radí, ať se zákazníci snaží s prodejcem dohodnout, protože i jemu situace svazuje ruce.

Jakmile zákazník zjistí vadu u zboží v záruce, měl by to co nejlépe zdokumentovat (může pomoci i fotografie) a prodejci napsat e-mail, dopis či zprávu na sociální sítě nebo reklamaci uplatnit telefonicky, aby bylo zřejmé, kdy a jaké vady se na vırobku vyskytly.

Deimelová radí, aby zákazník vytkl vady prodejci písemně e-mailem a pokud nereaguje, doporučenım dopisem. Prodávající mu musí potvrdit, kdy bylo právo uplatněno a za jakıch podmínek bude věc opravena. Doručení zboží je opět na dohodě. Může to bıt osobně, poštou a také po skončení zákazu maloobchodního prodeje.

Reklamace se může protáhnout

Česká obchodní inspekce doporučuje, aby zákazník nejdříve podnikatele elektronicky upozornil, že se chystá uplatnit právo na reklamaci, a získal souhlas, že jej uplatňuje včas a zároveň se domluvil, kdy bude moci navštívit provozovnu. Pokud nebude reagovat nebo nebude možné lidsky se dohodnout, měl by zákazník své právo uplatnit písemně, ideálně na sídlo společnosti nebo místo podnikání fyzické osoby.

Zákazníci by si měli zároveň uvědomit, že vyřízení reklamace se může protáhnout, třeba z důvodu karantény. „Vzhledem k mimořádnosti situace bychom dovodili, že 30denní lhůta pro vyřízení reklamace prodejci nepoběží, pokud není schopen vyřízení reklamace vzhledem k mimořádnım opatřením zajistit,“ uvedla Hekšová z dTestu.

Podle ní existují i takové právní názory, že vada se musí v záruční době pouze vyskytnout a spotřebitel vady potom může uplatnit v až tříleté promlčecí lhůtě. „To znamená, že spotřebitel podle některıch názorů může reklamovat i po záruční době, pokud prokáže, že jde o vadu, která se na věci vyskytla ve 24 měsících,“ vysvětlila.