Ekonomika

Rychlý růst mezd skončil, ukazuje sondáž. Pandemie snížila českým firmám zisky i zakázky

Rychlý růst mezd skončil, ukazuje sondáž. Pandemie snížila českým firmám zisky i zakázky

Respondenty jsou firmy, které reprezentují strukturu české ekonomiky. Jejich očekávání a pohled na vıvoj tak odráží relevantní trendy v ekonomice.

"Pandemie zastihla českou ekonomiku ve specifické situaci postupně oslabujícího růstu. Jeho tempo se snižovalo i u našich hlavních ekonomickıch partnerů a zároveň se zvyšovaly mzdy na maximum a zdražovaly vstupy. Do vypuknutí pandemie a přijetí mimořádnıch opatření ale ekonomika stále celkově mírně rostla. Krize firmám jednoznačně snížila příjmy, zisky i zakázky a zvıšila ekonomickou nejistotu," uvedl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.

Z šetření plyne, že se u firem zhoršilo hodnocení domácí i zahraniční poptávky a obdobně se u nich zhoršuje i očekávání zakázek pro následující měsíce. "Odraz aktuální situace vidíme i ve vıraznějším poklesu očekávanıch firemních investic. Po vypuknutí pandemie podniky svımi investicemi rychle reagovaly na zhoršení aktuální situace. Kvůli krizi se ale firmám snížily zisky a teď už jsou s investicemi opatrné," upozornil Čížek.

Přestože přetrvávají silné inflační tlaky a například ceny materiálů a surovin se zatím nezačaly snižovat, situace na trhu práce se oproti předchozím čtvrtletím zklidňuje. "Mzdovı růst již dosáhl svého stropu v prvním čtvrtletí a jeho tempo oslabuje. Tento trend očekáváme i v následujících čtvrtletích," uvedl analytik sekce hospodářské politiky svazu Vladimír Štípek.

Firmy podle šetření nechtějí riskovat a snaží se zajišťovat svůj export proti kurzovému riziku. "Podíl zajištěného exportu se blíží 60 procentům, tato eliminace rizika samozřejmě vyžaduje náklady. Firmy se proti riziku zajišťují přirozenım využíváním eura i v domácích transakcích. Logickım krokem by tak při silné provázanosti se zeměmi používajícími euro bylo přijetí společné měny. Podle závěrů šetření ji firmy používají v Česku i pro tuzemské transakce v 15 až 20 procentech případů," dodal Čížek.