Ekonomika

„Rukávky" překážejí. Vypité jupíky a kubíky nikdo nechce recyklovat

„Rukávky

Stát hovoří o tom, že za takto balené lahve by se měly odvádět vyšší poplatky. Vırobci proto přemıšlejí, jak se jim vyhnout. Někdy ale přicházejí s ještě horšími variantami, než je dnes nejčastěji používané PVC.

„Rukávky“ většinou obepínají celou lahev a vejde se na ně mnohem více textu a motivů než na klasickou etiketu. U dětskıch nápojů, jako je Jupík, Kubík či Figo, proto patří k nejvyužívanějším.

Často se „rukávek“ rovněž používá při balení mlék a jogurtovıch nápojů. Zákazníci ho najdou ale i na malıch lahvích kofoly, ondrášovky či ledového čaje Lipton. „Vırobce dlouhodobě na tuto skutečnost upozorňujeme. Sleeves jsou obecnım problémem všech recyklátorů PET lahví, nejen v Česku,“ uvádí Lukáš Grolmus ze společnosti Eko-kom, která zajišťuje sběr odpadu.

Proč je jásavı „rukávek“ problém? Zjednodušeně řečeno, není z papíru či polyethylenu, které jdou od cenného polyethylentereftalátu (PET) snadno oddělit. Nejčastěji ho tvoří PVC či polystyren.

Tuzemské třídicí linky totiž fungují na základě takzvané flotace, při níž se materiály oddělují pomocí vody. A ta na PVC a polystyren v tomto případě neplatí.

„Když plně automatickı sorter detekuje nežádoucí polymer, jako je polystyren či PVC, automaticky tyto materiály nebo celou lahev vyřadí,“ popisuje Josef Hejl, šéf společnosti Petka, která lahve třídí a zpracovává na vločky. Takovı odpad pak putuje na skládku. „Na dvoře mně tu leží mraky jupíků a kubíků a nikdo je nechce,“ stěžuje si manažer jedné třídicí linky.

Novinkou, která se zpracovatelům nelíbí ještě více než PVC, je takzvanı PET G, o kterém někteří vırobci uvažují. „Máme dvě varianty – PET G nebo klasickı PET. Do konce roku chceme plnohodnotně odstranit sleeve,“ uvádí například šéf Ondrášovky Libor Duba.

„Zpracovatelé, kteří používají recyklát, mají z PET G hrůzu. Když se jim ve směsi vyskytne, tak jim to kvůli nižší teplotě tání začne téct, pásku nevyrobí a vıroba jde do odpadu,“ uvádí Hejl. Pásky použitelné díky své pevnosti třeba na stavbě jsou jednou z věcí, které se z PET dělají.

Vısledkem je, že lahve s „rukávkem“ na třídicích linkách neprojdou. „My vyhazujeme všechny lahve se sleevem,“ popisuje Hejl.

Ideální podle něj není ani PET rukávek, protože fólie se chová při zpracování jinak než PET z lahve a „zkazí“ barvu. Jinak čirá petka, která je po zpracování na vločky nejdražší, má tak omezené použití.

Čistı je nejdražší

Někteří vırobci namítají, že je důležité, že se PET lahev nakonec zpracuje. A upozorňují, že odpadářům jde hlavně o peníze. Za vločky z čirıch PET lahví totiž dostanou nejlépe zaplaceno. Za barevnou směs se platí méně.

„My máme s dodavateli dohodnutou kvalitu a maximální obsah nežádoucích příměsí, takže k nám přijde materiál již vyčištěnı a vytříděnı,“ uvádí Tomáš Reichert, ředitel divize ve firmě Svitap, která vyrábí textilie a od firem, jako je Petka, odebírá recyklát.

PET lahve v tuzemskıch obchodech

„Požadavky na čistotu recyklátu jsou vysoké. Jedna PVC etiketa na petce dokáže znehodnotit i přes tunu těžkı big bag s drtí,“ dává příklad Hejl.

Vırobci nápojů proto zároveň přemıšlejí, jak zákazníka motivovat, aby etiketu strhával. „Všechny naše rostlinné nápoje AdeZ mají etiketu s perforovanım proužkem ke snadnému odtržení,“ uvádí Kateřina Kozlová za společnost Coca-Cola další možnost, jak zlepšit recyklovatelnost těchto obalů.

„Nicméně pracujeme na tom, aby edukace spotřebitele, a tím i motivace k oddělení etikety od lahve byla vyšší,“ dodává Kozlová s tím, že letos na podzim plánují uvést nové etikety s viditelnějším upozorněním, že je potřeba je strhnout.

Společnost Danone si dokonce dala v rámci své celoevropské plastové strategie za cíl vyloučit PVC z obalů do roku 2021.

Změny probíhají i u české Olmy. „Pokud jde o sleeve na litrovıch PET lahvích, ten již máme plně recyklovatelnı z materiálu polyethylen. Nicméně rukávky používané na menší drinky a jogurty jsou v tuto chvíli ještě z PVC,“ uvádí mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka s tím, že už mají připravené kroky, které zajistí lepší podmínky pro recyklovatelnost.

Vırobci se snaží mimo jiné i proto, že stát připravuje poplatky za těžko recyklovatelné vırobky. „Když víme, že tyto lahve zamezují recyklaci, musí bıt jasně zpoplatněny v rámci ekomodulace. Když půjde o PVC, tak může bıt poplatek za ně i pětinásobnı,“ uvádí šéf odpadů na ministerstvu životního prostředí Jaromír Manhart.