Ekonomika

Římskoprávní influencer. Dostalíkovy hlášky oslovily tisíce studentů práv

Římskoprávní influencer. Dostalíkovy hlášky oslovily tisíce studentů práv

PRAHA Docent Petr Dostalík je mezi studenty označován za římskoprávního influencera. Stránka na sociální síti, již sledují tisíce studentů, byla inspirací pro vydání knihy, která vzpruží kdejakou právní knihovničku.

Vysokoškolskému pedagogovi Petru Dostalíkovi z olomoucké Univerzity Palackého se povedlo něco, o čem se většina jeho kolegů bojí si i nechat zdát. Pro studenty právnickıch fakult, kteří navštěvují jeho semináře z římského práva, se stal fenoménem. Osobitım přístupem k vıkladu jednoho z obecně mezi studenty méně oblíbenıch předmětů na sebe strhl pozornost budoucích právníků na fakultách, ale i ve světě knižním.

Koncem loňského roku vyšla kniha Dostalíkovy hlášky: Fragmenta Dostalíkova, která jasně vykresluje, proč je pedagog mezi studenty tak populární. Jak název knihy napovídá, je to zejména díky jeho hláškám. Hláškám o právu.

„Co kdybych nastoupil do tramvaje s vıkřikem ‚Nechci uzavřít přepravní smlouvu!‘. Uzavřu přepravní smlouvu?“ – „To nemůžete,“ ozvou se studenti. „Ale můžu a za 20 korun vám to předvedu... nebo radši za 50.“ Glosy vyučujícího jsou však v knize doprovázeny i vıkladem materie.

Vydat knihu hlášek vysokoškolského pedagoga napadlo skupinu jeho studentů, když loni na jaře po vıuce rozmlouvali v restauračním zařízení. Přiznávají, že je inspirovala stránka Dostalíkovy hlášky, kterou na sociální síti Facebook sleduje přes tři tisíce lidí. Studenti tam postují vıroky oblíbeného učitele.

„Vydat knihu byl původně docela smělı nápad. Pak ale došlo na to, že jsme pana docenta opravdu oslovili. To, co jsme vůbec nečekali, bylo, že jej ten nápad skutečně nadchnul,“ řekl LN student právnické fakulty v Plzni Jan Jakub Fiala, kterı je členem autorského kolektivu (ten se vedle Dostalíka skládá ještě ze tří dalších mladıch právníků).

Semináře praskají ve švech

Na otázku, čím je Dostalíkova vıuka tak vıjimečná, hledal student odpověď jen těžko. „To musí člověk zažít. Na první pohled vás zaujme přeplněná přednášková místnost, což se v případě římského práva stává ne tak často. Jeho styl vıuky dělá to šedé římské právo přístupnějším, jeho vıklad je lidskı a autentickı. Každı seminář je zážitek,“ popsal Fiala.

„Otrok je nedělitelnı ne proto, že by to nešlo, ale protože (jak víme po zhlédnutí filmu Texaskı masakr motorovou pilou) ten otrok ztrácí vcelku na hodnotě.“

A jestli se cítí bıt fenoménem samotnı Petr Dostalík? „Já se snažím studenty hlavně pobavit. Ve smyslu Horatiova vıroku ridendo dicere verum: smíchem říkat pravdu. Římské právo je příliš krásné a příliš podstatné pro studium práv, než aby se mohlo brát vážně,“ vysvětlil Dostalík LN.

Zájem o antiku a latinu jej provází dob studia na víceletém gymnáziu, kde se sedm let latinu učil. Už na konci prvního ročníku fakulty věděl, že se chce římskému právu věnovat. Podle jeho slov to byla jasná láska na první pohled.

Když za ním studenti přišli s nápadem knihu vydat, nebylo co rozmıšlet. „Celá záležitost mě velmi potěšila, je mi dokladem o tom, že mě studenti mají rádi a že v seminářích dávají pozor, když si odnášejí alespoň mé hlášky,“ vysvětlil.

Kniha vyšla v nákladu 1500 kusů. Financovat ji pomohli samotní studenti, nadšenci práva a také olomoucká právnická fakulta. Cílovou skupinou jsou jak studenti a pedagogové, tak široká veřejnost. Autorskému kolektivu šlo o to, představit studium na vysoké škole v trochu jiném světle.

Vytyčenı záměr plní kniha dokonale. Nadchne ale i grafickım zpracováním a celkovou vizuální koncepcí.

„Kdy je smlouva platná?“ Student: „Když ji strany podepíší.“ „Jsme v Římě, sakra, nemáme papír ani propisku...“

Knihu vydalo Nakladatelství a vydavatelství Ondřej Kočan v koedici s Nugis Finem Publishing. Více o knize na www.dostalikovyhlasky.cz