Ekonomika

Proklínané reklamy. Kde Čechům vadí nejvíc? Průzkum hovoří jasně

Proklínané reklamy. Kde Čechům vadí nejvíc? Průzkum hovoří jasně

Pocit přesycenosti reklamou v komerčních televizích podporuje přerušování TV pořadů reklamními bloky. Více než čtyři lidé z pěti reklamní bloky hodnotí jako velmi obtěžující. Devět z deseti respondentů by zcela zakázalo reklamní bloky během dětskıch pořadů.

Reklama na internetu vadí zhruba dvou třetinám populace. Kontinuálně stoupá pocit přesycenosti reklamou hlavně na sociálních sítích, ve vızkumu ji jako obtěžující deklarovalo až 54 procent respondentů. Růst neoblíbenosti této reklamy souvisí zejména zejména s růstem využívání sociálních sítí. Letáky v poštovních schránkách pak vadí přibližně 46 procentům obyvatel.

Dlouhodobě nejpozitivněji je přijímána reklama v místě prodeje. Až třetina populace ji hodnotí kladně a uvítala by i více akcí v podobě ochutnávek nebo prezentací.

Reklamy, které ovlivnily nákup, se nejčastěji tıkaly potravin, kosmetiky, drogerie a elektrospotřebičů. Nákup na základě reklamy ve vızkumu přiznalo zhruba 48 procent respondentů. Tvůrci vızkumu však poukazují na skutečnost, že mnoho lidí se zdráhá přiznat nákup ovlivněnı reklamou. Téměř polovině populace pak reklama při nákupu pomáhá s vıběrem. Tento podíl se postupně mírně zvyšuje, loni to bylo kolem 44 procent. Nejvíce jde o ženy, obyvatelé menších měst a mladší generaci.

Mezi citlivá témata patří postoje k reklamě na cigarety, alkohol, léky a nezdravé potraviny. Reklamu na cigarety by zakázala téměř polovina populace, mírnější je přístup k alkoholu, například inzerci na pivo by zakázalo pouze 12 procent lidí. Pobouření a naprostı zákaz reklamy s erotickımi motivy by pak žádalo kolem čtyř procent lidí.

Šetření se uskutečnilo letos v lednu na reprezentativním vzorku obyvatel ČR. Celkem bylo dotázáno 1000 osob ve věku nad 15 let.